Vzad << >> Vpred

ŠACH

(30.10.2014)


Skladba č. 4018 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 5. ťahom (4–1)V Tatrách zvíťazil mladý šachista z Osuského

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc7 Jb8 Pb5 c2 (4), č. Ka8 (1), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Zvodnosť 1.Jd7? je spojená s hrozbou 2.Jc5 Ka7 3.b6+ Ka8 4.b7+ Ka7 5.b8D mat, ale k cieľu nevedie. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4014 (Vincze): Po každom ťahu čierneho je pripravený mat: 1...Vc1 2.Dd3 mat, 1...Sa4~ 2.Sb3 mat, 1...Sc2 2.D:e1 mat, 1...Ve1~ 2.Se2 mat, 1...V:e3 2.J:e3 mat, riešením je jediný ťah, ktorý tento obsah zachová: 1.Kg7! tempo atď. Predĺžené obrany veže e1 a strelca a4, ako aj dva maty s blokovaním poľa. – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Hatala, Demänovská 1, 831 06 Bratislava.

● Víťazom tradičného šachového turnaja Open Tatry 2014 v Tatranských Zruboch sa stal 19-ročný Martin Pagerka. Za členom ŠK Osuské (okr. Senica) skončil na druhom mieste Čech Langner a tretí bol Kanaďan so slovenským pôvodom Krňan (víťaz MMSR z roku 2013), keď všetci traja získali po 7 bodov. Na turnaji, ktorý sa hral švajčiarskym systémom na deväť kôl, sa predstavilo 243 šachistov.

● V troch doteraz ukončených oddeleniach Albumu FIDE 2010-2012 (trojťažky, mnohoťažky, retroskladby) získali slovenskí šachoví skladatelia tieto počty bodov: L. Salai jr. 7,33, Z. Labai 4, O. Mihalčo a Š. Sovík po 2, E. Klemanič 1,83, P. Gvozdják a S. Vokál po 1. (kh)


Vzad << >> Vpred