Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 7. 1981)


Problém č. 315

Karol Mlynka

I. cena

Mem. Ančina C 7. 6. 1978

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) b. Kh7 Dg8 Vd3 Sa8 Sh6 Jd7 Je2 Pc2 f6 f7 g2 g4 (12), č. Ke4 De5 Vb4 Vf1 Sa2 Jd5 Jf5 Pb6 c3 d6 g3 (11), b) Sa8 premiestniť na g6, c) Sa8 vynechať, ale pridať b. Ve6; vo všetkých troch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 312 (Kiss): 1. zvodnosť 1.Jd3? hrozí 2.Vc3 mat, 1...e4 2.Je3 mat, 1...Jd5!, 2. zvodnosť 1.Dg2? hrozí 2.Se2 (De2, Dc2) mat, 1...J:b4 2.Vc3 mat, 1...e4!, 3. zvodnosť 1.Sc3? hrozí 2.Je3 mat, 1...Jd5 2.Se2 mat, 1...J:b4!, riešenie 1.Vf2 hrozí 2.Vc2 mat, 1...e4, J:b4, Jd5 2.Je3, Vc3, Se2 mat. Hanneliusova téma, motivačne veľmi pekná, ale s nepresnosťou v hrozbe druhej zvodnosti. Alebo ide o tlačovú chybu vo výsledku súťaže?

Medzi "hypermoderné" témy súčasnej dvojťažky patria aj komplexy striedania prvých ťahov a hrozieb vo dvojníkových pozíciách. Túto tematickú oblasť objavil a už viac razy realizoval Karol Mlynka. Názorným príkladom je jeho I. cena z memoriálu Andreja Ančina, v ktorej troch postaveniach si treba všimnúť vždy jednu zvodnosť a jedno riešenie, pričom prvé ťahy a hrozby utvárajú zaujímavú cyklickú formu...


Vzad <<  >> Vpred