Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.4.1965)


Problém č. 14C. Mansfield

Chess Amateur 1915

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Dd1 Va6 Sa4 Je4 Jg4 Pb2 c3 (8), čierny Kd5 Sd4 Jc2 Pa5 a7 b3 c4 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Opäť dvojťažka na tému "biely na ťahu" so zámenou matov a zaujímavou kombinačnou náplňou. Jej autorom je známy anglický šachový skladateľ a súčasný predseda Stálej komisie pre problémový šach pri FIDE. – Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou!

Riešenie problému č. 12 (Dawson) z 27. marca: 1.Ch5-e2 s dvojitou hrozbou, ale po každom ťahu čierneho vyjde jediné pokračovanie: 1...e6 2.Cg4! a 3.b4 mat (Cg4 napáda a4), 1...e5 2.Ce6 a 3.b6 mat (Ce6 a4), 1...h5 2.Ce8 a 3.b4 mat (Ce8 a4). Pekná úloha s modelovými matmi, výstižne ukazujúca na možnosti cvrčka. Mená výhercov, ako aj ohlas súťaže na túto úlohu uverejníme o 2 týždne, zároveň s výsledkom štvrťročnej riešiteľskej súťaže (problémy č. 1 až 11).

* Upozorňujeme čitateľov na veľkú riešiteľskú súťaž o 100 cien v nasledujúcej rubrike (o týždeň)!


* * *

Dvakrát zvíťazil Botvinnik v odvetných zápasoch o titul majstra sveta (nad Smyslovom a Talom). Tretí raz túto šancu už nedostal, odvetné zápasy boli rozhodnutím FIDE zrušené. Pravdepodobne na znak protestu Botvinnik nenastúpi do prvého kola vylučovacích zápasov, ktoré majú určiť nového vyzývateľa terajšieho majstra sveta Petrosiana. Z toho ťaží Geller, ktorého vyhliadky na postup v zápase so Smyslovom nie sú najhoršie. Na to ukazuje ich posledné vzájomné stretnutie:


Carova-Kannova obrana

Biely: Geller               Čierny: Smyslov

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jd7 5.Sc4 Jgf6 6.Jg5 e6 7.Je2. Vo variante 7.De2 Jb6 8.Sb3 h6 9.J5f3 odporučuje Smyslov 9...c5 Geller nechce vyskúšať tento recept na sebe. 7...h6 8.Jf3 Sd6 9.0-0 Dc7 10.Ve1 0-0 11.Jc3 a6 12.Je4 b5. Umožňuje bielemu získať dvojicu strelcov, ktorej sila sa ukáže v koncovke. 13.J:d6 D:d6 14.Sf1 c5 15.d:c5 D:d1 16.V:d1 J:c5 17.Se3 Ja4 18.Sd4 Jd5 19.Vac1 b4. Po tomto ťahu sa vypomstí okrajové postavenie jazdca a4. Relatívne najprijateľnejšie bolo 19...Sb7 20.Je5 s ťažkou hrou po presadení postupu "c"-pešiaka. 20.a3! b:a3 21.Va1 J:b2. Lepšieho riešenia niet. Aj po 21.Vb8 22.V:a3 J:b2 23.Vb1 Jc4 24.V:b8 J:a3 25.Sc5 stratí čierny materiál. 22.Vdb1 Ja4 23.V:a3 Sd7 24.c4 Jf4 25.Vb4 f6 26.Vb:a4 S:a4 27.V:a4 Vfd8 28.g3 Jg6 29.Kg2 Je7 30.Se3 Jf5 31.Sb6 Vdb8 32.c5 Je7 33.Sc4 Jd5 34.S:d5 e:d5 35.Jd4 Kf7 36.Jc6 Ve8 37.Vd4 Vec8 38.Ja5 Ke6 39.Vd2 Vab8 40.Jb3 g6 41.Jd4+ Kd7 42.Jc2 Kc6 43.Jb4+ Kb5 a čierny sa vzdal. Spracoval J. Šefc


Vzad <<  >> Vpred