Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.1.2012)Skladba č. 594Bohumil Moravčík

1. pochvala

Smena 1964

Mat 2. ťahom (9–14)Kontrolná notácia: b. Ka3 Dd6 Vd3 Sb6 Sg4 Jc7 Jh3 Pc2 e7 (9), č. Ke4 Va5 Vg8 Sf8 Je2 Jh4 Pa4 b3 b7 c4 f4 f7 g3 g5 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Bohumil Moravčík sa narodil 1. augusta 1946 v Komárne, neskôr žil v Žarnovici a Banskej Bystrici, kde bol profesor na gymnáziu (ako absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave). Teraz je jeho bydliskom Sliač. Prvotinu uverejnil v roku 1962 v Smene. Jeho tvorbu predstavuje 8 skladieb (vrátane dvoch spoločných), z toho 4 dvojťažky, 3 trojťažky a 1 štúdia. V skladateľských súťažiach získal jedno vyznamenanie. Rozhodoval asi 4 skladateľské súťaže. Väčšie úspechy však dosahoval v riešení (napríklad v roku 1992 bol majstrom ČSFR, 1996 majstrom Česka). V súčasnosti vedie riešiteľskú súťaž na internetovej stránke www.soks.sk a opakovane je hlavný rozhodca majstrovstiev Slovenska. Napísal originálny článok o zásadách prípravy riešiteľov.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Je2~, Jf5, c:d3, f3 2.Dd4, Sf3, c:d3, Ve3 mat, riešenie 1.Vd5 hrozí 2.De5 mat, 1...S:e7, Jf3, f6, Sg7(Jg6) 2.D:e7, Sf5, De6, J:g5 mat (1...V:d5 2.D:d5 mat). Voľná zámena štyroch variantov.


Vzad <<  >> Vpred