de Haas B.
     Šport 535
Hadari A.
     Práca 1775
Halas V.
     Pravda 2319 2321
     SME 1120
Halberstadt V.
     Hlas ľudu 494
     Šport 257
     Východoslovenské noviny 68/50
Haľma M.
     SME 962 970 977*
Halumbirek J.
     Fakty 178
     Šport 186
     Práca 243
     SME 263
Hammarström U.
     Hlas ľudu 2345
Hampel K.
     Práca 1393
Hannelius J.
     Hlas ľudu 2696
     Šport 146
     Poddukelské noviny 103 154 175 181
     Pravda 902
     SME 282 494 646 661
     Technické noviny 260
Hannemann K.
     Hlas ľudu 1938 2308 2434
     Ľud 308 319
     Šport 168
     Obzor 134
     Príroda a spoločnosť 54 57
     Práca 1191
     Slovenský denník 137
     SME 1112
     Smena 267
     Technické noviny 50 112
     Večerník 14
     Východoslovenské noviny 68/40 1037
Haralović M.
     Hlas ľudu 1039 1055 1078
     Poddukelské noviny 30
Haring J.
     Hlas ľudu 111 183 189 274 280 814 2314
     Horizont 94
     Ľud 77 137
     Šport 52
     Poddukelské noviny 78
     Práca 895 929 965 1200 1201
     Slovenský denník 142
     SME 567
     Československý šport 126 162
     Technické noviny 241 605
Harley B.
     Fakty 65
     Šport 151
     Príroda a spoločnosť 89
     Práca 1004*
     Pravda 13 276 1052 2744
     SME 631*
Hartlaub C.
     Obrana ľudu 139
Hartong J.
     Hlas ľudu 272 507 540 648
     Horizont 11 33 97*
     Ľud 2 24 59
     Šport 171
     Obzor 21 60 112
     Obrana ľudu 189
     Príroda a spoločnosť 14
     Práca 304 859 1106 1700
     Pravda 21 1918
     Slovenský denník 11
     SME 164 637 1037
     Smena 321
     Československý šport 54 76 108
     Technické noviny 92
     Východoslovenské noviny 67/06 68/05 70/07
     Život 44
Hasenzahl K.
     Práca 910
     Smer 117
Hassberg E.
     Šport 200
     Práca 124
     Pravda 1658
     Technické noviny 473
Hašek J.
     Fakty 115
     Poddukelské noviny 143
Havel M.
     Fakty 181
     Hlas ľudu 24 455 511 512 2297
     Horizont 30 47 52 90
     Ľud 328
     Šport 32
     Obzor 102 171
     Obrana ľudu 152
     Príroda a spoločnosť 8 37 42 74
     Poddukelské noviny 57 80 126 130 134 185
     Plameň 10
     Práca 431 470 489 510 643 674 680 721 744 781 782 795 799 822 843
  865 884 891 996 997 1746 1747
     Pravda 6 1177 1284 1670 3432 3467 3900
     Slovenský denník 7
     SME 148 551 1006 1058 1063 1075 1080
     Slovenský národ 1 1 7 11
     Československý šport 57
     Štart 1
     Technické noviny 7 56 74 99 133 142 193 332 335 338 341 412 484
     Večerník 0*
     Východoslovenské noviny 69/32 1091
     Žilinský večerník 23
Havelka F.
     Slovenský národ 4
Havran J.
     Hlas ľudu 50 218 219 244 249 361 457 468 541 598 866
     Šport 94
     Práca 1418 1686
     Pravda 150 163 197 249 278 294 316 396 612 688 694 1349 1463 1509* 1606
  3056 3582 3713 3746 3766 3894 4159* 4192 4388 4394 4413 4426 4473 4495
     SME 510
     Technické noviny 176
     Večerník 43
Hayman J.
     Pravda 2693
Hähnel P.
     Hlas ľudu 1906 2007 2087
Healey F.
     Fakty 58
     Hlas ľudu 2609 2610
     Šport 115
     SME 425
Heathcote G.
     Fakty 186
     Šport 74
     Obzor 95 151
     Obrana ľudu 187
     Práca 1136 1954 1955
     Pravda 53 3608
     Slovenský denník 110
     SME 365 529
     Život 18
Hebelt W.
     Hlas ľudu 669 696
     Šport 299
Hegermann B.
     Pravda 1623
Heino O.
     Práca 1634 1635
Heinonen E.
     Príroda a spoločnosť 88
     Pravda 86
Heinonen U.
     Hlas ľudu 1804
     SME 208 473
Heiskanen R.
     Pravda 2804
Hellebrandt J.
     Pravda 731
Hemala J.
     Práca 1646 1690 1749 1797 1825 1906 2021
     Pravda 1647 1675
     Východoslovenské noviny 1035 1082
Hendel J.
     Hlas ľudu 6
Henrych M.
     Hlas ľudu 1349 1434 1491 1553 1613
     Pravda 1662 1749 1899 2024 2117 2276 2359 2860
     Technické noviny 715 748*
     Východoslovenské noviny 1069 1097 1151
Herland S.
     Hlas ľudu 1630
     Šport 343
     Práca 1348 1349 1457
     Slovenský denník 217 219
Herlin T.
     Fakty 133
     Hlas ľudu 39
     Pravda 61
Hermanson H.
     Hlas ľudu 265 300 311 579 580 679 684 698 1218 1530 1615 2618
     Horizont 31
     Ľud 22 118
     Šport 90 183
     Práca 879 947 1420
     Pravda 60 304
     SME 288 497 1039
     Smena 44 49 334
     Československý šport 100 160
     Východoslovenské noviny 66/15
     Život 24
Hernádi T.
     Hlas ľudu 2568
     Šport 132 619
     Pravda 1807 1862 1993 2057 3235 3267 3532* 3932
     Technické noviny 692* 693 725
     Východoslovenské noviny 1169
Hernitz Z.
     Hlas ľudu 163 2485
     Ľud 72 73
     Práca 692 696 705 726 754 766 767 776 842 845 848 870 889 972
     SME 820 830 852 855* 878 880
Hertzsprung S. C.
     SME 1201
Herzberg M.
     Hlas ľudu 1910 1911
Herzfeld I.
     Práca 1419
Heydon J. K.
     Pravda 57 4300
Hicks G.
     Pravda 2614
Hildebrand A.
     Šport 162
     Práca 1425
     Smena 27 110
     Technické noviny 331 406*
     Východoslovenské noviny 70/34
Hing T. G.
     Pravda 135
Hinkka E.
     Poddukelské noviny 174
     SME 694
Híreš J.
     Pravda 3266
Hirsch J.
     Ľud 105
Hirschenson A.
     Šport 274
     Práca 1510
     Pravda 2905 2912
Hjelle D.
     Hlas ľudu 134 188*
     Horizont 8
     Ľud 116 270
     Práca 880 938
     Pravda 2561
     Československý šport 140
     Východoslovenské noviny 69/26 70/35
Hjorth H.
     Hlas ľudu 2702
Hladík F.
     Šport 206
     Pravda 17 311 328
Hladký L.
     Hlas ľudu 193
Hlaváč P.
     Pravda 675
Hlinka M.
     Hlas ľudu 176 184
     Šport 79 570
     Obzor 94 110 188
     Pravda 369 375 382 387 394 428 433 438 443 462 507 544 836 1015 1493
  1545 1608 1620 1714 1811 1844 1941 2016 2067 2112 2174 2213 2248 2310 2399
  2467 2509 2554* 2577 2615 2749* 2832 2889* 2968 3029 3046* 3079 3136* 3202 3343*
  3382 3445 3502 3769* 3782* 3815* 3857* 3878* 3928* 3950* 3983* 4020* 4033* 4057* 4096*
  4114* 4123 4128* 4137* 4149* 4160* 4174* 4189 4202* 4221* 4246* 4254* 4268* 4292* 4357*
  4368* 4381* 4401* 4425* 4437* 4456* 4465* 4487*
     SME 67* 138 361 1113
     Technické noviny 14 259 322 664 675 678* 687 696* 697 713 750 752*
     Východoslovenské noviny 70/42 70/45 71/18 71/26 71/46 72/14 72/28 72/37 76/09 76/42 756 934 953 984 963
  1010 1022 1079 1100* 1129* 1133 1155 1180 1197* 1214 1245 1275 1301* 1323
Hlinka V.
     Pravda 4043
Hnatina M.
     SME 748
Höeg N.
     Fakty 62
     Hlas ľudu 2426
     Šport 103
     Obrana ľudu 28
     Práca 1503
     SME 589
     Smena 26
     Technické noviny 10 389
Hoek W.
     Hlas ľudu 70 2512
     Východoslovenské noviny 69/29
Hoffmann F.
     Hlas ľudu 139 142 191 615 1614 1688
Hoffmann J.
     Hlas ľudu 2438
Hoffmann P.
     Fakty 149
     Práca 1331
     Pravda 3095
     SME 1231
Hofmann F.
     Pionierske noviny 3
     Pravda 22
     SME 372
Hogrefe M.
     Obrana ľudu 140
Hoch J.
     Práca 1671*
Hochberger A.
     Práca 351*
Holladay E.
     Šport 166
     SME 226
Holm H.
     Smer 142 162 170
Holubčík M.
     Pravda 1921 1947
Holubec J.
     Pravda 3050
     Východoslovenské noviny 1135 1153 1306
Holzhausen W.
     Hlas ľudu 1268 2258
     Ľud 269
     Príroda a spoločnosť 69
     Spišské hlasy 82/3
     SME 1177
     Šport 218
     Technické noviny 126
Honec V.
     Smena 326
Hons O.
     Hlas ľudu 2139
Horňák V.
     Ľud 121 122
Hornecker S.
     Šport 536*
Horváth J.
     Obzor 31
Horwitz B.
     Šport 399
     SME 216*
     Večerník 9*
Horwitz W.
     Hlas ľudu 2450
Hrdlička O.
     Pravda 3161
Hrebeňár R.
     Východoslovenské noviny 73/51
Hrica Z.
     Hlas ľudu 1026
     Poddukelské noviny 199
     Pravda 725 755 940* 1004 1094 1118
     Štart 14
     Východoslovenské noviny 784 824 911
Hromjak L.
     Východoslovenské noviny 76/47
Hroncová J.
     Pravda 784
Hronec J.
     Fakty 136
     Hlas ľudu 555 608 706 740 741
     Šport 49
     Pionierske noviny 7
     Práca 566 578* 587 598 616 630 636 640 663 704 745 755 802* 814 903
  955
     Pravda 853 859 867 958
     Smena 46 66 201
     Smer 15 18 108
     Československý šport 14 87
     Technické noviny 137 167
     Večerník 75
Hrušík R.
     Pravda 1881
Hrušík Š.
     Šport 601
     Práca 779 793 920
Hrušovský J.
     Pravda 1098
Hrušovský Š.
     Plameň 6
Hruštík Š.
     Československý šport 22
Huba ml. M.
     Práca 1466
Hudák S.
     Fakty 182 201
     Šport 578
     Práca 1913 1971 2073
     Pravda 2727 2746 2755 2762* 2834* 2851 2890 2904 2909 2940 2970 3007* 3023 3035 3073
  3082 3094* 3098 3108 3123 3133 3137* 3148* 3157 3173 3181 3192 3195 3206 3211
  3225 3243 3250 3256 3277 3297 3315* 3335 3339* 3350 3366 3390 3401 3411* 3419
  3435* 3439 3450 3456 3463 3468 3486 3488 3489 3496 3506 3516 3522* 3523* 3541
  3566 3577* 3585 3598 3604* 3623 3632* 3645 3663 3669 3681 3692 3702 3711 3724
  3731 3745 3765 3773 3779 3787 3799 3818 3836 3850 3859 3869 3879 3888 3903
  3917* 3951 3959 3986 3990* 4001* 4008* 4013 4024* 4039 4051 4063 4081 4101 4131
  4140* 4154 4165 4201 4224 4253* 4266 4291* 4309 4331 4348 4361 4369 4380 4390*
  4399 4408 4416 4430 4445 4455 4464 4468 4478 4484 4493 4498
     SME 364 547* 655 1068* 1106* 1210
     Východoslovenské noviny 1254
Hüfner A.
     Život 13
Hultberg H.
     Hlas ľudu 466 1582 2348
     Obzor 135
     Pravda 170
     SME 1144
     Technické noviny 448 461
Hume G.
     Fakty 57
     Hlas ľudu 2608
     Šport 264
     Práca 1490 1491
Hurme H.
     Hlas ľudu 2276
     Technické noviny 208
Husák K.
     Obrana ľudu 48
Husserl G.
     Technické noviny 736
Hýl J.
     Pionierske noviny 22
     Smena 190
     Československý šport 80
Hýroš J.
     Smena 93 135 246 272 281
     Československý šport 43 84