Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.7.2001)Skladba č. 115Frank Healey

I. cena

British Chess Association C 1.9.1861

Mat 3. ťahom (12–7)Kontrolná notácia diagramu: b. Kh2 Dg6 Vd1 Vf3 Sa1 Jb6 Jf7 Pa3 c3 d2 d5 g2 (12), č. Kc5 Sb5 Jb7 Pa4 c4 f4 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Anglický skladateľ Frank Healey (19. novembra 1828 – 17. februára 1906) patril k predstaviteľom tzv. prechodnej školy z polovice 19. storočia. Skladal najmä riešiteľsky náročné trojťažky a štvorťažky s výraznou ideou. Z jeho víťaznej zásielky šiestich skladieb do známeho bristolského turnaja zaujala najmä táto často citovaná trojťažka.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vh1!! tempo 1...Sd7(Se8) 2.Db1 hrozí 3.Db4 mat, 2...Sb5 3.Dg1 mat. Podľa turnaja, ktorý bol vypísaný v Bristole, "razenie dráhy" jednej figúre druhou dostalo názov bristolská téma. (Mimochodom, autor mohol premiestniť Kh2 na a1 a strelca vynechať.)


Vzad <<  >> Vpred