Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.7.2001)Skladba č. 114Peter Gvozdják

I. cena

Pravda 1989

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia diagramu: b. Kc7 Df4 Vb7 Vd7 Sa1 Sc4 Jd4 Je5 Pg4 (9), č. Kf6 Db1 Vg6 Jh8 Pb6 f5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Jednou z vedúcich osobnosti slovenského kompozičného šachu je Bratislavčan Peter Gvozdják (nar. 16. 11. 1965). Po prvotine r. 1979 dosiaľ uverejnil okolo 500 skladieb (z toho vyše 100 spoločných) a v turnajoch získal približne 320 vyznamenaní. K titulu medzinárodného majstra mu chýba už len krôčik, pritom je však aj majstrom FIDE v riešení. Špecializuje sa najmä na rozličné formy cyklických zámen: z tejto oblasti vydal v minulom roku vynikajúcu monografiu Cyclone.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosť 1.Jb5? hrozí 2.V:b6 mat, 1...Dd3, D:b5 2.J:d3, D:f5 mat, 1...De4!, riešenie 1.Jd3 hrozí 2.D:f5 mat, 1...D:d3, Db5 2.V:b6, J:b5 mat (a ďalšie varianty). Zaujímavá "zámena funkcií ťahov", keď do hry vstupujú prvé ťahy, hrozby aj variantové maty.


Vzad <<  >> Vpred