Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 19, september 1964)


Každý futbalista, ktorý chce dobre strieľať, musí streľbu poctivo trénovať. Šachisti zas musia vedieť dávať mat a najlepším tréningom na získanie tejto schopnosti je riešenie matových štúdií a tým aj účasť na našej novej


Jesennej riešiteľskej súťaži

Bude do nej patriť 6 štúdií s matovým koncom, ktoré uverejníme v 6 za sebou nasledujúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň 2 problémy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


69. Walter Holzhausen

Danzer's Armee-Zeitung 1904

Biely vyhrá (4+3)Kontrolná notácia: biely Kg8, Sc3, Sg6, Pb2 (4 kamene), čierny Ka1, Jd1, Pa2 (3 kamene), biely začne a vynúti výhru (bieli pešiaci postupujú zdola nahor) - pozor na pat! Za správne riešenie, poslané do 6. októbra 1964, možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 66 (Pettersen): Zvodnosť 1.Sd6? vedie k variantom 1...Vb1, Vc1, Ve1, Vf1 2.Jb7, Jc6, Je6, Jf7 mat, viazne však na 1...Vg1! (podobne 1.Sg7? Vd1!). Rieši 1.Jf7! hr. 2.Sf8 ľub. mat, 1...Vb1, Vc1, Vd1, Ve1, Vg1 2.Sb4, Sc5, Sd6, Se7, Sg7 mat.


Vzad <<  >> Vpred