Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(7.11.2001)Skladba č. 132Tichomír Hernádi

III. cena

JT Abdurahmanović 2000

Pomocný mat 4. ťahom

biely začne, 2 riešenia (3–10)Kontrolná notácia diagramu: b. Kf2 Va8 Sc6 (3), č. Kc7 Sg4 Jc3 Jc5 Pb6 b7 c4 d5 e4 f3 (10), biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.

Komárňanský šachový skladateľ Tichomír Hernádi (nar. 17. júla 1958) patrí k špecialistom na pomocné maty. Jeho tvorba nie je rozsiahla, ale vyniká príťažlivými a konštrukčne náročnými námetmi. Ako príklad sme vybrali jeden z jeho posledných úspechov (na turnaji k šesťdesiatinám bosnianskeho veľmajstra) – 3,5-ťahový pomocný mat s dvoma riešeniami, spojenými mimoriadnym geometrickým efektom.

Riešenie šachovej skladby: 1. riešenie 1...Va1 2.Kb8 Vh1 3.Ka7 Vh8 4.Ka6 Va8 mat, 2. riešenie 1...Va7 2.Kb8 V:b7+ 3.Ka8 Vb8+ 4.Ka7 Va8 mat. Maximálny a minimálny kolobeh veže: prvé spracovanie tejto efektnej témy.


Vzad <<  >> Vpred