Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.3.2020)


Skladba č. 1039Halvar Hermanson

Práca 1958

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kg4 Dh3 Sa6 Jf6 Pa3 d7 (6), č. Kd4 Pd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zvodnosť 1.d8J?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1038 (Janočko): Pred úvodníkom 1...b4(b:a4) 2.D:c5 mat, zvodnosti 1.Da1?(1.Dd1?) tempo 1...b4 2.Jc4 mat, 1...b:a4 2.D:a4 mat, 1...c4!, 1.Db1? hrozí 2.D:b5 mat, 1...b:a4 2.Jc4 mat, 1...b4!, 1.Df1? hrozí 2.D:b5 mat, 1...b:a4 2.Da6 mat, 1...c4! (1.Jc4+? K:a4 2.Dd1 mat, 1...b:c4!), riešenie 1.Dg5 tempo 1... b4(b:a4) 2.D:c5 mat, 1...c4 2.D:b5 mat. Štvorfázová zámena matu (po 1...b:a4), jedna zámena obrany (s matom 2.Jc4) a dokonca aj hrozbový paradox (s matom 2.D:b5). (ff)


Vzad <<  >> Vpred