Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.3.2020)


Skladba č. 1038Ján Janočko

Šachové umenie 1991

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ka7 Dg1 Jb6 Pa4 c3 (5), č. Ka5 Pb5 c5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú pripravené hry 1...b4(b:a4) 2.D:c5 mat a zvodnosti dámou (napr. 1.Df1?). Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1037 (Hartong): Zdanlivá hra 1...c1~ 2.D:c1 mat (a pripravené 1...Ja6~ 2.Db4 mat), malá zvodnosť 1.Je1? hrozí 2.D:c2 mat, 1...c1D 2.Dd3,Dd4 mat (1...Kc1 2.D:c2 mat), 1...Jb4!, riešenie 1.Dd4! tempo 1...c1D,V,S(+) 2.Je1 mat, 1...c1J 2.Db2 mat, 1...Ja6~ 2.Db4 mat. Pripravené maty po všetkých ťahoch čierneho sa po úvodníku zamenia a rozmnožia. (ff)


Vzad <<  >> Vpred