Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(29.2.2020)


Skladba č. 1037Jan Hartong

Čestné uznanie

Good Companion, apríl 1922

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Kf1 Dc4 Se2 Jd3 (4), č. Kd2 Ja6 Pc2 e3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zdanlivá hra 1...c1~ 2.D:c1 mat a v menšej miere aj zvodnosť 1.Je1?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1036 (Ďačuk): a) 1.Sd3 hrozí 2.S:c2 mat, 1...S:d3 2.Db2 mat, b) 1.Jd3 hrozí 2.Db2 mat, 1...S:d3 2.S:d3 mat. V jednej fáze je úvodník Sd3 (A) a variantový mat Db2 (B), v druhej fáze je hrozba B a variantový mat (po rovnakej obrane S:d3) A: takto je definovaná tzv. Jerochinova téma. Jej spracovanie v miniatúrke je prekvapujúce a veľmi originálne. (ff)


Vzad <<  >> Vpred