Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.1.1995)


Problém č. 2803 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2804 – originál

Reino Heiskanen, Tervalampi

Samomat 2. ťahomFínsky samomat

Po dvojťažke agilného začínajúceho autora (obsahujúcej aj maličké zvodnosti s braním jazdca g5) uverejňujeme po dlhšom čase samomat. Tretí najstarší žáner kompozičného šachu (po priamych úlohách a štúdiách) má takúto základnú definíciu: Biely začne a v danom počte ťahov donúti čierneho, aby mu (bielemu kráľovi) dal mat. Fínsky autor uvádza pokusy 1.Jc4? Kd4! (ale nie 1...Kb4? pre 2.Vd5/Ve5/Vh5 Jg3 mat) a podobne 1.Jc6? Kd6!, 1.Jd3+? Kb6!, 1.Jd7+? Kb4! – biely to preto musí "obrátiť". Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat. (Kontrolná notácia diagramov: 2803 b. Ke2 Dh6 Vd2 Ve8 Sd7 Jf5 Jg7 Pc3 f6 g3 h4 (11), č. Ke4 Se6 Je3 Jg5 Pc4 c7 e5 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2804 b. Kf1 Vc8 Vf5 Sb5 Jc7 Je5 Pa6 b2 f3 (9), č. Kc5 Sg1 Jh1 Pb3 f2 h2 h3 (7), biely začne a donúti čierneho dať mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2787 a 2788 vyhrávajú: Stanislav Bobula, Komenského 18, 972 01 Bojnice, Jozef Jaroš, Svätoplukova 1013/b, 020 01 Púchov a Maroš Pavlík, Tajovského 2605/18, 058 01 Poprad.

Riešenie problému č. 2794 (Formánek): 1.h7-h8I!! (premena pešiaka na imitátora) tempo (nehrozí 2.V:a7(Ih7)?, lebo to by bol mat!), 1...a6(Ih7) 2.V:a6(Ih5) pat (veža nepôsobí na kráľa, keďže imitátor môže ísť najďalej po h1; nejde 1...Ka2(Ih6)?, lebo teraz by už bol čierny kráľ v šachu), podobne 1...a5(Ih6) 2.V:a5(Ih3) pat. (Kráľ nesmie doprava pre postavenie imitátora na pravom okraji šachovnice.) – Imitátor bol vymyslený niekedy v prvej polovici nášho storočia, žartovnou novinkou je však jeho vznik premenou pešiaka: autor k tomu dodáva, že až táto skladba ukázala, ako vlastne imitátor vznikol. – Menšou "úpravou", ale zároveň aj "odžartením" sa podarilo obsah problému rozšíriť:

Problém č. 2805 – originál, Bedrich Formánek, Bratislava: b. Kc2 Va8 (2), č. Ka1 Pa7 (2), Imitátor Ig8 (1), pat 2. ťahom: Zdanlivé hry 1...a6(Ig7) 2.V:a6(Ig5) pat, 1...a5(Ig6) 2.V:a5(Ig3) pat, zvodnosť 1.Vb8(Ih8)? tempo 1...a6(Ih7) 2.Vb2(Ih1) pat, 1...a5(Ih6)!, riešenie 1.Kd2(Ih8) tempo a varianty ako v č. 2794.


* * *

Vzostup Ftáčnika

FIDE a PCA (medzinárodná organizácia veľmajstrov) sa (aspoň dočasne) zmierili, Campomanes s podporou Kasparova (horko-ťažko) ostal predsedom FIDE, ktorá k 1.1.1995 vydala nový rebríček anulujúci predchádzajúce červené karty): 1. Kasparov 2805, 2. Karpov 2765, 3. Salov 2715, 4. Anand 2715, 5. Kramnik 2715, 6. Širov 2710, 7. Kamsky 2710, 8. Gelfand 2700, 9. Ivančuk 2700, 10. Barejev 2675, 11. Piket 2670, 12. Jusupov 2660... 49. Ftáčnik 2605! Slovenský šachista prvý raz dosiahol rating 2600 a dostal sa do päťdesiatky najlepších šachistov. Srdečne blahoželáme! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred