Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.9.2009)


Skladba č. 510Jozef Havran

I. cena

Marianka C 1.8.2009

Samomat 2. ťahom (14–11)Až 16 zaujímavých odborných prednášok, 4 skladateľské tematické súťaže, riešiteľská súťaž a ďalšie akcie, včítane výletu na Pajštún, boli na programe prvého medzinárodného festivalu kompozičného šachu na Slovensku – na už tradičnom mieste stretnutí v Marianke pri Bratislave (31. júla až 2. augusta t.r.). Účasť bola vynikajúca: 39 skladateľov z 8 štátov (Slovensko 23, Česko 4, Nemecko a Ukrajina po 3, Francúzsko a Rusko po 2, Singapúr a Švajčiarsko po 1), ale najmä ich kvalita – niekoľko majstrov sveta, niekoľko veľmajstrov a väčšinou renomovaní znalci vo svojom odbore. Mená ako (v abecednom poradí) Aschwanden, Bruch, Caillaud, Dragoun, Ďačuk, Jevsejev, Loustau, Maranďuk, Quah, Sabol, Selivanov, a z našich Brabec, Gvozdják, Havran, Labai, Lačný, Lehen, Lörinc, Mlynka, Sovík, Valuška, hovoria samy za seba. Prednášky sa týkali širokého spektra kompozičných žánrov, boli moderné a výstižné. Súťaže zas priniesli, napriek krátkosti času, desiatky veľmi dobrých skladieb: prvé ceny vyhrali vo dvojťažkách Ďačuk s Kopylom (Ukr.), v pomocných matoch Caillaud s Loustauom (Fran.), v samomatoch Havran (na diagrame) a v "tvrdšom" exo Aschwanden (Švajč.) s Loustauom. Treba spomenúť aj vynikajúcu prácu organizátorov a technickú úroveň prednášok a ďalších akcií, pričom všetko prebiehalo dvojjazyčne – anglicky a slovensky, prípadne rusky, ale bolo počuť aj nemčinu. Stručne a jasne: festival sa veľmi vydaril.

Kontrolná notácia: b. Ke1 Df4 Va7 Vh1 Sa5 Sg6 Jb8 Je8 Pb2 c5 d2 f2 f5 h2 (14), č. Ke7 Vc3 Sb7 Sf8 Ja1 Jc1 Pa2 b3 c2 d3 g7 (11), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom. Do tematického obsahu patrí aj zvodnosť 1.Vf1? tempo 1...V:c5 2.De5+ V:e5 mat, 1...Vc4 2.De4+ V:e4 mat, 1...Je2! bez matu. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 509 (Juříček – mat tretím ťahom): 1.Dc4 hrozí 2.Sf3+ K:f3 3.Dd5 mat, 1...Sc6 2.Dd3+ Kd5 3.Sf7 mat, 1...Se6 2.Dd3+ Kd5 3.Sf3 mat. Obeť strelca v hrozbe a analogické blokovania polí v oboch variantoch. Viazanie jazdca úvodníkom ospravedlňujú zdanlivé hry po šachoch 1...Jf3+ 2.S:f3+, 1...Jb3+ 2.D:b3 atď. – Mená úspešných riešiteľov uverejníme v jednej z nasledujúcich rubrík. (ff)


Vzad <<  >> Vpred