Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.8.2009)


Skladba č. 509 – originál

Stanislav Juříček, Vsetín (Česko)

Mat 3. ťahom (7–7)Dnes sme pripravili (v spolupráci so Slovenskou organizáciou kompozičného šachu) pre našich čitateľov malé prekvapenie v podobe jednorazovej riešiteľskej súťaže. Bude treba vyriešiť originálnu trojťažku č. 509 od moravského autora (ktorý, mimochodom, výborne ovláda slovenčinu). V riešení uveďte prvý ťah bieleho, hrozbu (dvojťahové matové pokračovanie bezprostredne po prvom ťahu) a dva varianty po obranách proti hrozbe. V celom obsahu sa teda objavia tri rozličné maty. Ešte stojí za zmienku, že po oboch šachoch bielemu kráľovi zo základného postavenia sú pripravené dvojťahové matové pokračovania: 1...Jf3+ 2.S:f3+ K:f3 3.Dd5 mat, 1...Jb3+ 2.D:b3 hrozí 3.Dd3 a Dc4 mat, 2...Sb5 3.De6 mat. Riešenie pošlite najneskôr vo štvrtok 3. septembra buď poštou na adresu SOKŠ, Zimná 2, 821 02 Bratislava, alebo e-mailom na soks@host.sk. Niekoľkým úspešným riešiteľom (podľa počtu všetkých zúčastnených) pošleme čísla časopisu PAT A MAT, prípadne inú literatúru o kompozičnom šachu.

Ešte upozorňujeme, že na internetovej stránke www.soks.host.sk prebieha dlhodobá riešiteľská súťaž (do konca tohto roka), ktorej účastníci zároveň získajú informácie o riešení jednotlivých druhov šachových skladieb.

Kontrolná notácia: b. Kd2 Da2 Se3 Sh5 Pf4 h2 h3 (7), č. Ke4 Sd7 Jd4 Pc5 d6 f5 g7 (7) – biely (ktorého pešiaci na šachovnici postupujú zdola nahor) začne a dá mat najneskôr tretím ťahom (aj po najlepších obranách čierneho). Riešenie prinesieme o dva týždne.

Riešenie skladby č. 508 (Toth – sériovoťahový pomocný mat jedenástym ťahom, circešach): Pokus 1.Vh2? 2.V:g2 3.Vh2 4.Vh8 5.Va8 6.Va5 7.g3 8.g2 9.g1J 10.Je2 11.Jd4 12.Jb5 – J:c5 mat je o ťah dlhší ako predpisuje výzva. Preto skutočné riešenie je len 1.Se5! 2.V:e6 (s premiestnením jazdca na b1) 3.Vf6 4.Vf2 5.Vd2 6.S:c3 (pešiak na c2) 7.Sa5 8.c3 9.Vf2 10.Vf4 11.Vb4 J:c3 mat. Kombináciu zjednocuje zacloňovanie veže strelcom (na e5), strelca vežou (d2), strelca pešiakom (c3) a ešte raz strelca vežou (b4). Zaujímavé je, že oba maty sú modelové a využívajú blokovania dvoch polí vežou a strelcom, pričom sa využíva zaclonenie veže, resp. strelca druhou figúrou. (ff)


Vzad <<  >> Vpred