Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.8.2009)


Skladba č. 508 – originál

Branislav Toth, Žilina

Sériovoťahový pomocný mat

11. ťahom, circešach (5–9)V skladbe na dnešnom diagrame je spojená nezvyčajná výzva s nezvyčajnými pravidlami. Predovšetkým ide o tzv. circešach, v ktorom každý braný kameň treba premiestniť na jeho základné pole, pritom pešiaka na tom istom stĺpci, kde bol braný, jazdca, strelca a vežu na pole tej istej farby ako pole brania. Ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice, a brať sa nesmie, keby príslušné premiestnenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi. Druhou nekonvenčnou vecou je výzva: čierny hrá akoby sám a sústredí sa na to, aby nakoniec pomohol bielemu dať mat prvým ťahom. Tak to teda skúsme: 1.Vh2 2.V:g2 (odstránenie Pg2, lebo ide o základné pole) 3.Vh2 4.Vh8 5.Va8 6.Va5 7.g3 8.g2 9.g1J 10.Je2 11.Jd4 12.Jb5 a čierny 12...J:c5 (odstránenie Pc5, lebo c7 je obsadené) mat!? Ide síce o pekný modelový mat, ale, bohužiaľ, až po dvanástich ťahoch čierneho (a nehovoriac o tom, že poradie ťahov bolo možné takmer ľubovoľne meniť). Autor to vymyslel tak, že ťahov smie byť iba jedenásť, a to pri ich dokonale jednoznačnom poradí. Napovieme, že kombinácia sa nemôže začať ťahom 1.V:e6+?, lebo šach je dovolený až v mate. Preto sa hrá 1.Se5! 2.V:e6 (pričom jazdec sa premiestni na b1, keďže stál na bielom poli). Ale aké bude pokračovanie?

Kontrolná notácia: b. Ke1 Je6 Pb2 c3 g2 (5), č. Ka4 Vh6 Sf6 Pc4 c5 c6 c7 d3 g4 (9), čierny vykoná sériu jedenástich ťahov bezprostredne za sebou tak, aby potom biely mohol dať jednoťahový mat – všetko podľa pravidiel circešachu. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 507 (Stavrinides – mat druhým ťahom): 1.Da4 hrozí 2.Ja6 mat, 1...Jb4 2.Da5 mat, 1...Da5 2.d4 mat, 1...d4 2.Jb4 mat. Jedna z definícií Stavrinidesovej témy hovorí, že ide o jednofázovú cyklickú zámenu kameňov a polí, na ktorých sa čierny bráni a biely matuje. Alebo inými slovami, cyklus zápisov čiernych a bielych ťahov typu AB-BC-CA v rámci troch variantov. Existuje už aj príklad na štvorvariantovú formu tejto témy, ale do čísla päť sa ešte asi nikomu nepodarilo dopracovať... Je to naozaj typická formálna téma, ktorej podstatou sú zápisy ťahov, pričom kombinačný obsah je odsunutý na vedľajšiu koľaj. (ff)


Vzad <<  >> Vpred