Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(4.5.1956)Vždy sa nepodarí vyhrať

Dnes je už známy výsledok turnaja kandidátov. Znalci šachovej hry sa nezmýlili, keď za víťaza typovali zástupcu SSSR, veď v čase písania týchto riadkov, t. j. v polovičke turnaja, mali už zástupcovia SSSR prvé miesto takmer celkom isté. Fanúškovia jednotlivých hráčov sa mohli mýliť, ba aj museli sa mýliť, lebo každý z hráčov nemohol byť prvý. Sám som si želal lepšie umiestenie mladého Spasského, keďže jeho nebojácna hra sa mi na podklade partií z Göteborgu páčila, nehľadiac na to, že mladým hráčom veľmi dôverujem. Mnohí naši šachisti si želali akiste víťazstvo československého reprezentanta dr. Miroslava Filipa. Turnaj sa neskončil ani víťazstvom Spasského, ani víťazstvom dr. Filipa. Obidvaja sa však celkove dobre umiestnia v tomto silnom turnaji, aspoň na podklade doterajších výsledkov sa to dá plne očakávať.

Na ukážku sme si vybrali dve partie nášho reprezentanta, ktorý v pomerne krátkom boji presvedčivo zdolal maďarského veľmajstra Szabóa. Po bežnom otvorení 1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Sg7 5.f4 c5 6.d5 0-0 7.Jf3 e6 8.Se2 e:d5 9.e:d5 Ve8 10.0-0 Jg4 11.Ve1 sa čierny dopustil veľkej nepresnosti ťahom 11...Sd4+?, čím si podstatne oslabil dlhú diagonálu čiernych polí. Nasledovalo: 12.J:d4 c:d4 13.D:d4 Dh4 14.Sd2 D:h2+ 15.Kf1 Ja6 16.S:g4 S:g4 17.Je4 V:e4 18.V:e4 Jc5 19.Ve3 a čierny sa vzdal. Na prvý pohľad sa pozdáva, že útok čierneho prerazil, veď po Dh1+ biely stráca vežu, ale v skutočnosti po braní veže sa čierny neubráni proti matovej hrozbe po Sc3! Partiu rozhodla teda dlhá diagonála.

V partii Filip-Petrosjan boj trval dlhšie, ale tentoraz víťazom ostal čierny. 1.Jf3 Jf6 2.g3 d6 3.Sg2 e5 4.d3 g6 5.0-0 Sg7 6.e4 0-0 7.Jbd2 Jbd7 8.a4 a5 9.Jc4 Jc5 10.Se3 Je6 11.h3 b6 12.Dd2 Sa6. (Čierny nachádza v partii zaujímavú myšlienku, ktorej uskutočnenie je úzko spojené práve týmto podivným vývinom strelca.) 13.b3 Jh5 14.c3 (Na 14.d4 by nasledovalo Jf6 15.d:e5 J:e4 s dobrou hrou čierneho.) 14...De7 15.b4 (Tentoraz na d4 by čierny mal dobrú odpoveď ťahom Vad8.) 15...f5! 16.e:f5 g:f5 17.Jg5 f4 18.J:e6 D:e6 19.b5 f3! (Výpočet týchto ostrých zápletok musel čierny urobiť už pri 15. ťahu.) 20.b:a6 f:g2 21.K:g2 d5 22.Ja3 V:a6 23.De2 Dg6 24.Kh2 Vaa8 25.Jc2 Vae8 26.Vae1 c5 27.Vg1 Jf6 (Biely stoji už zle. Nepríjemné bolo 27...d4 28.Sc1 c4 atď. s rýchlou výhrou čierneho.) 28.Dd2 d4 29.c:d4 c:d4 30.Sg5 Jd5 31.Vg2 Vf3 (Začiatok neuveriteľného nástupu čiernej veže.) 32.Ve4 Jc3 33.Vg4 h5 34.Vh4 V:d3 35.Dc1 Vd1 36.Db2 Vb1 a biely sa vzdal. Nehrozí mu síce mat, ale po jedinom Da3 čierny môže jednoducho brať ako strelca, tak aj jazdca, nehovoriac o rovnako silnom ťahu Sf8. Záver partie je poučným príkladom na harmonickú súhru čiernych figúr.


Pre našich riešiteľov vybrali sme ďalšiu dvojťažku s témou jazdcovho kolesa. Pri tejto úlohe 8 rôznych odskokov jazdca bráni matovú hrozbu bieleho, avšak každý odskok je spojený s iným zoslabením postavenia čierneho, takže biely na jednotlivé odskoky dáva iný a iný mat. Oproti dvojťažke z minulého čísla sa téma úlohy preniesla z 2. ťahu bieleho na prvý ťah čierneho.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca mája 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


18. Godfrey Heathcote

I. cena

Hampstead and Highgate Express 1905

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred