Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(3.4.1996)


Blokovanie poľa krytého bielym kameňom sa môže využiť buď priamo, a to matom kameňa, ktorý kryl blokované pole, alebo nepriamo, kedy sa blokovanie uplatní až po prerušení pôsobnosti bieleho kameňa. Nepriame blokovanie sa tiež nazýva skryté, alebo blokovanie s prerušením. Autorom dvojťažky č. 65 je anglický autor Brian Harley (27. 10. 1883 – 18. 5. 1955). Nájdete v nej päť takýchto variantov.

Riešenie skladby č. 55 (Bosák) z č. 4/96. Zdanlivé hry 1...V:c5+ 2.J:c5 mat, 1...V:d4+ 2.V:d4 mat, 1...Ve5 2.Jd6 mat. Po správnom úvodníku 1.Db7 hrozí 2.Db1 mat a čierna veža už nemôže ťahať – je priviazaná – no odviazaný je čJe6: 1...J:c5 2.J:c5 mat, 1...J:d4 2.V:d4 mat, 1...Jf4 2.Jd6. Skladba spracovaná na tému Ruchlis, v ktorej okrem zámeny troch obrán je i zámena väzby dámou (A. Kalita, Bratislava). Zámena troch obrán je vždy cenná i napriek technickému zjednodušeniu, ktoré je zaistené väzbou vždy jednej tematickej čiernej figúry (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane miestny klub Slovenského Orla zo Zlatých Moraviec a J. Vaňuš z Nitry.

Riešenie skladby č. 56 (Keres) z č. 5/96. "Biely na ťahu": 1...Jc7(b6) 2.V5b6 mat. Rieši 1.Vd7 tempo, 1.Jb6 2.Vc5 mat, 1...Jc7 2.Vd6 mat. Vtipná núdzovka (M. Svrček ml., Vrútky). Napriek zámene matov skladba ako celok pôsobí fádne a utvrdzuje ma v názore, že veže sa v úlohe ťažšie "krotia", ako ľahké figúry (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skvelá miniatúrka od veľkého šachového majstra (A. Kalita, Bratislava). Z cieľavedomej stratégie skladby je vidieť, že autorom je jeden z najvýznamnejších šachistov tohto storočia (J. Vaňuš, Nitra).

Odmenu za správne riešenie dostane L. Maťujka z Prešova a S. Hric z Trnavy.Skladba č. 65

Brian Harley

1. čestné uznanie

British Chess Magazine 1930

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: biely Ka6 Da5 Vb6 Vc4 Sc8 Sf8 Jb4 Jb8 Pd3 d5 e3 (11), čierny Ke5 Df3 Vh7 Jg3 Jg6 Pa2 f7 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred