Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.2.2010)


Skladba č. 3766 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom (10–9)Slovenskí riešitelia súťažili s celým svetom

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh2 Dh6 Ve6 Vf2 Se4 Jc5 Jg4 Pd2 f3 h3 (10), č. Kf4 Db3 Ve8 Sb8 Sf5 Jf8 Jg5 Pd3 d4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria aj zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...S:e4, S:g4 2.f:e4, f:g4 mat a zvodnosť 1.Vf6? (s hrozbou 2.V:f5 mat). Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3762 (Djablik): 1.Dg4 hrozí 2.Jf5+ Sh6 3.Dg7 mat (vyjde aj po 1...Kh7), 1...D:h2 2.Jdf7+ Kh7 3.De4 mat, 1...Dg2(Dg1) 2.Jhf7+ Kg8 3.Vh8 mat, 1...S:h6 2.Dg6 D:h2 3.Jf7 mat. Vo variantoch vychádzajú tri pestré modelové maty. Hrozbový mat 3.Dg7 je síce čistý, ale nehrá v ňom Jd8, takže nie je "ekonomický". Podobne je to v zaujímavej zdanlivej hre 1...Sg7 (okrem h6) 2.Df8+ Kh7 3.Dg8 mat. – Vypísanú odmenu vyhráva Michal Červeňák, Mojmírova 1163/6, 020 01 Púchov.

● V slovenskej časti medzinárodnej riešiteľskej súťaže ISC, ktorá sa uskutočnila v Bratislave a Košiciach 24.1.2010, dosiahli najlepšie výsledky Tomáš Peitl (50 bodov za 221 minút), Marek Kolčák (45,5-240), Ľubomír Širáň (39-236), Oto Mihalčo (37,5-240) a Miroslav Kasár (36-240). V druhej kategórii získal 100 % bodov Michal Hlinka (40-161), druhý bol Dušan Medveď (28,75-240). (kh)


Vzad << >> Vpred