Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.3.2010)


Skladba č. 3770 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom (12–12)Slovenské ceny v olympijskej súťaži

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh6 Dh7 Vd1 Vh5 Sc3 Se2 Jd5 Jf5 Pb4 d4 g2 g3 (12), č. Ke4 Da1 Vb1 Ve6 Sc1 Jd2 Pa2 b2 b5 d6 f6 g5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keby začínal čierny, je všetko pripravené: 1...Ve6~ 2.J:f6 mat, 1...g4 2.J:d6 mat, 1...K:d5 2.Db7 mat, 1...Jd2~ 2.Sf3 mat. Otázka však je, či má biely vyčkávací ťah... Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3766 (Havran): Zdanlivé hry 1...S:e4, S:g4 2.f:e4, f:g4 mat, zvodnosť 1.Vf6? hrozí 2.V:f5 mat, 1...V:e4, Df7 2.f:e4, J:d3 mat, 1...Ve5!, riešenie 1.Df6 hrozí 2.D:f5 mat, 1...J:e4, J:f3 2.f:e4, V:f3 mat. Spojenie trojfázovej zámeny obrany (s matom f:e4) a trojfázovej voľnej zámeny jedného variantu (kde sa mení obrana aj mat). – Vypísanú odmenu vyhráva Ján Peteraj, Anderlova 214, 976 45 Osrblie.

● V olympijskom skladateľskom turnaji (k tohtoročnej šachovej olympiáde v Rusku) získal striebornú medailu a druhú cenu Juraj Brabec (v exooddelení), bronzovú medailu a tretiu cenu Štefan Sovík (vo dvojťažkách), štvrtú cenu ešte raz Sovík (v mnohoťažkách) a piatu Ján Golha (exo).

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 12. marca) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred