Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.2.2010)


Skladba č. 3765 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Sb7 na c7 (3–2)Korešpondenční šachisti bojujú o Európu

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kg2 Sd4 Je4 (3), č. Ke1 Sb7 (2), b) Sb7 premiestniť na c7; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3761 (Bernard): Zdanlivé hry po všetkých ťahoch čierneho 1...Jf2~ 2.Df3 mat, 1...Jg4 2.Df7 mat, riešenie 1.Da4! tempo 1...Jf2~ 2.Dd1 mat, 1...Jg4 2.De8 mat. Dvojťažka s efektným úvodníkom a zámenou dvoch matov v rámci predĺženej obrany čierneho jazdca iste dokáže získať nových záujemcov o kompozičný šach. (Za zmienku stojí ešte zvodnosť 1.Dc4? tempo 1...Jf2~ 2.De2 mat, 1...Jg4 2.Df7 mat s vyvrátením 1...Jd3!, ibaže mat po 1...Jg4 je rovnaký ako v zdanlivej fáze.) – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Demovič, Gábora Steinera 59, 917 02 Trnava.

● Vo finálovom turnaji siedmych majstrovstiev Európy v korešpondenčnom šachu družstiev na ôsmich šachovniciach je po odohraní vyše 70 % partií (593 z 840) na čele Taliansko s 54-percentnou úspešnosťou pred Slovenskom (53) a Portugalskom (52). Zatiaľ najúspešnejším jednotlivcom je Slovák Pavel Eiben, ktorý na 6. šachovnici z 13 odohraných partií (zo 14) získal 8,5 bodu (takmer 66 %). (kh)


Vzad << >> Vpred