Vzad << >> Vpred

ŠACH

(14.1.2010)


Skladba č. 3762 – originál

Tibor Djablik, Kysucké Nové Mesto

Mat 3. ťahom (5–7)Riešitelia celého sveta budú súťažiť

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc8 Db4 Vh2 Jd8 Jh6 (5), č. Kh8 Dh1 Sg7 Je1 Pc6 d7 e6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3758 (Formánek): I. 1.Vg6 h4 2.Df4 Je5 3.Sf6 Jd6 mat, II. 1.Sg5 h3 2.Ve4 Se5 3.Vf6 J8e7 mat. Úplná motivačná analógia medzi oboma riešeniami, pričom hlavnou ideou je umožnenie matov na poliach, ktoré boli po prvých ťahoch čierneho trikrát napadnuté čiernymi figúrami. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ondrej Šajben, M. R. Štefánika 59, 934 01 Levice.

● Tradičná medzinárodná riešiteľská súťaž sa uskutoční v nedeľu 24. januára v rovnakom čase asi v tridsiatich štátoch. U nás sa začne o 11.00 h na dvoch miestach: v Bratislave (Dom kultúry Cultus Nivy, Súťažná 18, 2. poschodie, miestnosť 16) a v Košiciach (šachová klubovňa UPJŠ, Medická 6). Vo dvoch 2-hodinových kolách dostanú účastníci na diagramoch po 6 problémov. V rámci osobitnej kategórie budú predložené 4 + 4 ľahšie skladby menej skúseným riešiteľom bez rejtingu. Medzi kolami bude polhodinová prestávka. Prihlásiť sa možno na mieste, usporiadatelia však odporúčajú prísť aspoň 15 minút pred začiatkom. (kh)


Vzad << >> Vpred