Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(3.5.1925)


Úloha č. 1

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Slovenský národ

Mat 3. ťahom (7+9)Kontrolná notácia: b. Ka1, Da8, Vc3, Sc7, Jc5, Je1, Pd2 (7), č. Kd4, Sf6, Jf8, Jh7, Pb5, c4, e3, f5, g4 (9), biely začne a dá 3. ťahom mat.


Vzad <<  >> Vpred