Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(10.5.1925)


 

Úloha č. 1

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Slovenský národ

Mat 3. ťahom (7+9)


Úloha č. 2

Karel Traxler, Dub

Tidskrift för Schack

řijem-prosinec 1924

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 1: b. Ka1, Da8, Vc3, Sc7, Jc5, Je1, Pd2 (7), č. Kd4, Sf6, Jf8, Jh7, Pb5, c4, e3, f5, g4 (9), biely začne a dá 3. ťahom mat, 2: b. Kc7, Da2, Ve8, Se7, Jf1, Pe2 (6), č. Kd4, Sa8, Jb2, Pb4, c3, c6, f2, f7, g6, g7 (10), biely začne a dá 3. ťahom mat.


Vzad <<  >> Vpred