Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.12.2020)


Skladba č. 1075Miroslav Havel

Bohemia 1903

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kb3 Df5 Vg5 Se5 (4), č. Kd5 Ve6 Pc6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Skladba má dvojitú hrozbu, ale všetky varianty vychádzajú bez duálov. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1074 (McDowell): 1.Kg3 hrozí 2.Dd3(A), De1(B), Df3(C) mat, 1...Jg1 2.A mat, 1...Jf2 2.B mat, 1...Jf4 2.C mat, 1...Jg5 2.AB mat, 1...c4 2.BC mat, 1...Ke4 2.CA mat, 1...a5 2.ABC mat. V jednotlivých variantoch sa vystriedajú jednotlivé hroziace maty, potom ich tri dvojice a po 1...a5 aj celá trojica. Pre túto zriedkavú duálovú tému našiel autor ideálnu formu. (ff)


Vzad <<  >> Vpred