Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.12.2020)


Skladba č. 1076Joseph W. Abbott

Book of the English Counties´

Chess Association 1886

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ke7 Dg3 Vd8 Sd3 Jf3 (5), č. Ke3 Pf5 f6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1075 (Havel): 1.Df4 hrozí 2.Dd4 a Dc4 mat, ale po každom ťahu čierneho vychádza iba jeden mat: 1...Kc5 2.Sd4 mat, 1...c5 2.Df3 mat, 1...V:e5 2.D:e5 mat (1...Ve6~ 2.Dc4 mat). Prvé tri maty sú modelové, štvrtý nie, pretože na polia d4 a c6 nemá čierny kráľ prístup z dvoch dôvodov. Za zmienku stojí ešte malá zvodnosť 1.Sd6+? Kd4 2.Sc5 mat (1...Ve5 2.D:e5 mat) s vyvrátením 1...Kd6!. (ff)


Vzad <<  >> Vpred