Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.1.1999)


Skladba č. 3147 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahom

 


Skladba č. 3148 – originál

S. Hudák a M. Juhás

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaPozor na rošádu

Vo štvorťažke pokus o rýchly mat 1.Vd4? nevyjde (prečo?), biely musí preto najprv uskutočniť "prípravný plán". Náplňou pomocného matu autorov z Topoľovky sú modelové maty s prehodením poradia bielych ťahov. Riešenia oboch skladieb pošlite do 8. februára t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3147 b. Kc7 Vf4 Jg3 Pe6 (4), č. Ke8 Vh8 Se2 Pe7 g7 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom; 3148: b. Kd8 Sh4 Sh5 Jf7 (4), č. Kc4 Sb3 Pa5 a6 b5 e6 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mať druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3137 a 3138 vyhrávajú: Tibor Czuľba, Záhradná 13, 075 01 Trebišov, Vít Novák, Komenského sady 54/27, 018 51 Nová Dubnica a Viliam Ondrejka, 951 21 Rišňovce.

Riešenie skladby č. 3142 (Wurzburg): 1.Kd3 (tempo!) a teraz buď 1...e4+ 2.K:e4 Kd8 3.Kd5 Ke8 4.Kc6 Kd8 5.Sf7 Kc8 6.Se7 Kb8 7.Kb6 Kc8 8.Se6+ Kb8 9.Sd6+ Ka8 10.Sd5 mat, alebo 1...Kd8 2.Ke4 Ke8 3.K:e5 Kd8 4.Kf6 Ke8 5.Sc7 Kf8 6.Sd7 Kg8 7.Kg6 Kf8 8.Sd6+ Kg8 9.Se6+ Kh8 10.Se5 mat. Dva jednoduché, ale efektné symetrické varianty.

Riešenie skladby č. 3143 (Formánek): "Normálny" mat 2. ťahom 1.c7 (samozrejme nie 1.c:d7? pat) d5 2.c8D mat je tu iba zvodnosťou. Pointa spočíva v tom, že pri správnej predchádzajúcej hre mohol biely matovať skôr. Je totiž zrejmé, že posledný ťah čierneho musel byť Kg8-h8 (prípadne aj s braním jazdca alebo strelca na h8) a predchádzajúci ťah bieleho h6-h7+. Táto pozícia (b.Ph6, č.Kg8) sa teda v "partii" iste vyskytla. Tu však biely nezahral optimálne (0.h7+?), keďže mohol matovať rýchlejšie: 0.c:d7! Kf8(Kh8) 1.d8D mat. A to je vlastne o ťah skôr ako vo zvodnosti! (Mimochodom, ak stojí b.Sh8, možno hrať aj 1.Sg7 d:c6 2.h7 mat, ide o chybičku krásy, alebo naopak, o hodnotu navyše?).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 29. januára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred