Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 12. 1981)


Problém č. 332

Miroslav Havel

úpr. 1266 Šachové listy 4.1902

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka4 Db6 Vf2 Jf8 (4 kamene), čierny Ke4 Pd6 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 321 a 322 vyhrávajú: Štefan Capák z Považskej Bystrice, Jozef Fülöp z Nových Zámkov, Dezider Hami z Košíc a Ivan Vencel z Turian nad Váhom.

Riešenie problému č. 329 (Loyd): 1.Vh7 tempo 1...S~ 2.Vg8+ Sf8 3.V:f8 mat, 1...Se7 2.f:e7 K:a7 3.e8D mat, 1...Sg7 2.f:g7 K:a7 3.g8D mat, 1...Sc5+ 2.S:c5 Kb8 3.Vg8 mat. Tzv. antikritický úvodník (umožňujúci zaclonenie), dve tematické predĺžené obrany strelca, ktoré využívajú efekt úvodníka a vedú k modelovým matom s premenou pešiaka (a navyše tretia predĺžená obrana). Konštrukčne stopercentná a na svoju dobu aj obsahovo mimoriadna trojťažka.

Nedávno si šachisti na celom svete pripomenuli sté výročie narodenia slávneho českého šachového skladateľa Miroslava Havla (7. novembra 1881 – 8. júla 1958). Autor takmer 2000 problémov vošiel do histórie ako vrcholný predstaviteľ českej školy, skutočný veľmajster modelových matov a maximálneho využitia materiálu na šachovnici. Jeho doménou boli trojťažky a štvorťažky a obľúbeným žánrom miniatúrky. Jednu z prvých miniatúrnych trojťažiek zložil v štvrtom roku tvorby.


Vzad <<  >> Vpred