Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 11. 1981)


Problém č. 329

Samuel Loyd

Newark Sunday Call 1877

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd4 Vd7 Vg6 Sa7 Pf6 (5 kameňov), čierny Ka8 Sf8 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 318 vyhrávajú: Stanislav Kachnič z Veľkého Krtíša, Michal Medovič z Bátoviec a Andrej Radič z Levoče.

Riešenie problému č. 326 (Loyd): 1.Sd2 tempo 1...e5 (e6) 2.Da6+ Kd8 3.Sa5 mat, 2...Kf8 3.Sh6 mat, 1...Kd8 2.Dc6 e5 3.Sg5 mat, 1...Kf8 2.Dg6 e5 3.Sb4 mat. Štyri echové modelové maty, pričom by sa mohlo hovoriť aj o "medzivariantovej zámene matov", keďže po tých istých ťahoch čierneho nasledujú rozlične maty (napr. po Kd8 raz Sa5, druhý raz Sg5).

Loydova trojťažka č. 320 obsahovala medzi iným aj predĺženú obranu – v danom prípade jazdca. Je zaujímavé, že Loyd spracoval tému predĺženej obrany už aj roku 1877, a ktovie, či opäť nie ako prvý. Za ústrednú figúru si tentoraz zvolil strelca, ale do úlohy vložil ešte aj iné príťažlivé témy. Vcelku ide o dielo, ktoré iste pochopí každý riešiteľ, pravda, ak ho správne vyrieši...


Vzad <<  >> Vpred