Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(14. 6. 1961)


Možno použiť elektrónkové počítacie stroje na určovanie správnych ťahov v šachovej partii? Táto otázka je medzi mladými šachistami často bez odpovede. Vďaka vysokej vyspelosti sovietskej vedy a techniky major Jurij Gagarin uskutočnil prvý let do vesmíru. Čo včera bolo ešte najväčšou fantáziou, dnes je už skutočnosťou. Prečo by nešlo zostrojiť aj šachový automat? Musíme si povedať, že naši vedci už robili niekoľko pokusov s počítacími strojmi, aby ich naučili dokonalej hre v šachy. Avšak aj najmodernejšie počítacie stroje sa ukázali pomalé pri určovaní správneho ťahu, lebo pri výbere ťahu v každej pozícii (v priebehu celej partie) je tak mnoho možností, že ani rýchlosť 300 000 početných úkonov za sekundu k hre nepostačí. A čo je ešte zaujímavejšie – ani najlepší šachista by nedokázal dopredu dať stroju pokyny, ako má v priebehu celej partie hrať. Šachisti teda ešte nemusia mať obavy, že ich hru nahradí šachový automat.


SúťažÚloha č. 3

Fritz Hofmann

Sonntagsblatt 1887

Mat 3. ťahomDnešnú našu súťaž zameriame na súťaženie so šachovým strojom. Moskovskí matematici po dlhých pokusoch zostrojili stroj, ktorý vie riešiť jednoduchšie šachové úlohy. Jednou z úloh, ktorú stroj riešil, je aj naša úloha na diagrame. Začína biely a nech sa čierny bráni akokoľvek, najneskoršie tretím ťahom dostane mat. Kto z našich čitateľov objaví správne ťahy, nech nám s riešením nezabudne napísať aj čas, ako dlho riešenie trvalo a ako sa mu úloha páčila. Pri riešení pozor na pat. Do našej súťaže patrí ešte otázka: Čo sa musí stať s pešiakom, ktorý dosiahol posledné pole na šachovnici? Najúspešnejších účastníkov našej súťaže odmeníme hodnotnými knižnými cenami. Riešenie a odpoveď pošlite do týždňa na adresu redakcie.

Kontrolná notácia k úlohe č. 3: b. Ke4, Pc7, Pd6, Pe7, Pf6, Pg7 (6 kameňov), č. Ke6 (1 kameň).


Vzad <<  >> Vpred