Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(19. 7. 1961)


Riešenie úlohy č. 2: Úloha, ktorú zložil v roku 1856 vtedy ešte 15–ročný Loyd, mnohým riešiteľom narobila starosti. Myšlienkou tejto úlohy je odstránenie patového nebezpečenstva. Po prvom ťahu 1.Sh1! čierny má len jediný ťah 1...d3. Nasleduje 2.Kg2! a čiernemu sa uvoľnilo pole e4 (pri inom ťahu napr. 2.Kh2 by vzniklo patové postavenie). Po 2...Ke4 nasleduje 3.Kg3 mat z batérie kráľ – strelec. Hoci je úloha v podstate jednoduchá, má ostrú patovú kombináciu, ktorú v šachovej partii nenájdeme. Prečo? V priebehu šachovej partie, keď jedna strana získa materiálnu prevahu, už jej neveľmi záleží na tom, či partiu vyhrá tak, že bude hrať najlepšie, a zároveň najkrajšie ťahy, alebo či sa so súperom bude hrať "ako mačka s myšou". Aby všetky krásy šachových kombinácii boli šachistom známe, skladatelia šachových problémov umele vytvárajú postavenia, v ktorých je vždy ukrytá nejedná poučná kombinácia. V našej šachovej rubrike sa naučíme vidieť, čo je v šachových úlohách pekného, naučíme sa ich riešiť a zoznámime sa aj s našimi najlepšími skladateľmi. Kto z vás dostane chuť sám úlohu zložiť, radi mu pomôžeme. Nezabudneme však ani na kombinácie, ktoré má dobrý šachista pri hre vedieť.

Za riešenie úlohy číslo 2 (Loyd) knižnú odmenu dostane Juraj Krátky z Košíc.Úloha č. 4

Mat 2. ťahom (5+2)Začína biely a najneskoršie druhým ťahom matuje, čo sa čierny ako bude brániť. Medzi riešiteľmi, ktorí do desať dní pošlú do redakcie správne vyriešenie, vyžrebujeme knižné ceny. Kontrolná notácia: b. Kd8, Dd1, Vf7, Jh7, Pg7 (5), č. Kg8, Vh8 (2).

Odpoveď na otázku, ako označujeme polia na šachovnici a ako zapisujeme partiu, uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred