Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 12. 1972)


Problém č. 7

Miroslav Havel

Světozor, 19. 12. 1913

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Dh8 Sd4 Sg4 (4 kamene), čierny Kd2 Se4 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 11. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Starí šachoví skladatelia, keď boli ešte mladí, osobitne sa tešievali na Vianoce. Bol to dvojnásobný sviatok, keď im poštár každoročne doručil knižku v typickej červenej väzbe so zlatými písmenami, obsahujúcu množstvo pekných šachových problémov a pred prvou stranou obligátnu vložku so slovami "Wishing You a Merry Christmas Alain C. White". Známy americký problémista a vydavateľ založil svoju slávnu "Vianočnú sériu" roku 1905 knihou "Roi acculé aux angles" vydanou v Paríži a zakončil ju 32. zväzkom vydaným v Stroude roku 1936 pod názvom "A genius of the two–mover. A selection of problems by C. Mansfield". White bol veľkým priateľom českých šachových skladateľov a najmä Miroslava Havla. Roku 1923 vydal zbierku jeho 500 skladieb "Bohemian Garnets" (České granáty) s predhovorom Františka Dedrleho. A o štyri roky nasledovala Dedrleho kniha "Echo", napísaná simultánne v troch rečiach (češtine, angličtine a nemčine) a vydaná Šachovým klubom Dobruský v Prahe. Obe tieto knihy sú venované českej škole úlohovej, kompozičnému smeru, ktorý preslávil českých šachistov minulého aj tohto storočia.

Je čosi príznačné v spojení slov Vianoce a české šachové úlohy. Atmosféra pokoja, krásy. Čistý sneh, čisté maty. Áno, okolo čistých matov točí sa všetko v českej škole. A Havel bol ich majstrom. Z jeho "granátov" vybrali sme dnes jednu malú, ale veľmi pôsobivú trojťažku, uverejnenú prvýkrát tiež v predvečer Vianoc, presne pred 59 rokmi. A sme si istí, že sa riešiteľom bude páčiť – na dojmy z riešenia Havlových trojťažiek sa obyčajne nezabúda...


Vzad <<  >> Vpred