Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.1.1996)


Skladba č. 2903 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahom

 


Skladba č. 2904 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaSúťaž sa začína

V minulej rubrike sme uverejnili vypísanie našej ďalšej dvojročnej skladateľskej súťaže – a dnes už prinášame dve prvé originálne skladby. Dvojťažka má okrem hrozby šesť pekných variantov, jednoduchý pomocný mat sa isto bude páčiť analógiou dvoch postupov vedúcich k matom. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia: 2903 b. Kh2 Db3 Vh6 Sb1 Sd2 Jf6 Ph3 (7), č. Kf5 Dd3 Ja1 Pd5 d7 e2 e5 h4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2904 b. Ka4 Sh5 (2), č. Kb7 Sb8 Ja6 Ja8 Pa7 b4 b6 c5 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Časopisy za riešenia skladieb č. 2890 a 2891 vyhrávajú: Juraj Fujka, Okružná 64/M-2, 971 01 Michalovce, Jozef Vilem, Botanická 8, 917 00 Trnava, a Ján Vulpíny, Liptovská Štiavnica 137, 034 01 Ružomberok.

Riešenie skladby č. 2896 (Brada): Keďže posledný ťah musel robiť biely (vo všetkých troch pozíciách), na ťahu je čierny: a) 0...d:c6, d:e6, K:c6, K:e6 1.Ve5, Vc5, Da8, Dg8 mat, b) "hrozí" 1.Ve5 mat, 0...d:c6, d:e6 K:e6 1.Da2, e4, Dg8 mat, c) "hrozí" 1.Vc5 mat, 0...d:c6, d:e6, K:c6 1.e4, Dg2, Da8 mat. Zaujímavá transformácia trojfázovej dvojťažky do jednoťažky s retrográdnou pointou.

Riešenie skladby č. 2897 (Nízky): 1.b2 2.b1J 3.Ja3 4.a1D 5.Dh1 6.Dd5 7.Jb5 + c:b5 mat. Nevyhnutným "doplnkom" kombinácie (blokovanie d5 a umožnenie brania pešiakom na b5) je jednoznačné poradie ťahov.

Riešenie skladby č. 2898 (Bidleň): 1.Dg1-h2!! (dáma nasadla na koňa) K:a7 2.DJc7 mat, 1...Kb7 2.DJb8 mat (oba tieto maty hrozili, ale ťahy čierneho kráľa ich diferencujú). "Dáma na koni" sa v terminológii exošachu nazýva amazonka a tá naozaj ťahá ako dáma a zároveň jazdec. Ale kaziči vtipov by mohli namietať: Nie je to čudné, ak dáma na koni sa pohybuje ako dáma? Nemal by to byť skôr jazdec na dáme? Takže autor (zrejme nechtiac) vytvoril vlastne dva vtipy v jednom...

Riešenie skladby č. 2899 (Nemček): Biely postupne "poťahuje" (odstraňuje) čiernych pešiakov a zároveň ťahá svojím pešiakom: 1.c3 Ka8 2.c4 Kb8 3.c5 Ka8 4.c6 Kb8 5.c7+ Ka8 6.Sb7 mat. Keby tak čierny mohol to isté, čo biely...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 26. januára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred