Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.9.2013)


Skladba č. 3959 – originál

Stanislav Hudák, Brekov

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (3–3)Slovensko vo svetovej súťaži tentoraz na 10. mieste

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke4 Sc5 Se2 (3), č. Kc1 Sa2 Pb2 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Sb3 Sd3 2.Sd1 Se3 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3955 (Ložek): a) 1.Ke8 Jf4 2.Vd8 Jg6 3.Sd7 Jd6 mat, b) 1.Kh5 Jd6 2.Vh4 Jf7 3.Sg4 Jf4 mat. Dva dokonale jednotné manévre zakončené echovými modelovými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Slávik, Dlhá 411, 013 14 Kamenná Poruba.

● V tomto mesiaci bol uverejnený výsledok 9. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (WCCT). Zúčastnilo sa 37 štátov a poradie prvých desiatich je takéto: Rusko 130,75 bodu, Ukrajina 120,5, Izrael 107,5, Srbsko 100, Bielorusko a Macedónsko 97,25, Nemecko 89,75, Taliansko 88,5, Fínsko 85,75, Slovensko 85,5. Tí, ktorí očakávali po 2. mieste v 8.WCCT lepší výsledok, sú možno sklamaní, ale je nesporné, že po nekorektnom rozhodnutí v minulej súťaži, ktoré nám znemožnilo zvíťaziť, boli niektorí naši skladatelia znechutení, a najmä neúčasť vtedy mimoriadne úspešného Petra Gvozdjáka zohrala významnú úlohu pri nižšom bodovom zisku.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 20. septembra) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred