Vzad << >> Vpred

ŠACH

(26.9.2013)


Skladba č. 3960 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 8. ťahom (5–2)Mladá Číňanka je opätovne svetovou šampiónkou

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg4 Vd2 Pf2 g2 g5 (5), č. Ke4 Pg7 (2), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3956 (Labai): Zvodnosť 1.J:d4? hrozí 2.Jf3 mat, 1...Dh7+ 2.Jf5+ Sd4 3.S:d4 mat, 1...S:d4 2.V:d4 hrozí 3.Vg4 mat, 2...Dh7+, Da6+ 3.Ve4, Vc4 mat, ale 2...Da3+! bez matu, riešenie 1.V:d4 hrozí 2.Vg4 mat, 1...Da6+ 2.Vc4+ Sd4 3.S:d4 mat, 1...S:d4 2.J:d4 hrozí 3.Jf3 mat, 2...Dh7+, Da6+, Da3+ 3.Jf5, Jb5, Jb3 mat. Obsažná a zaujímavá analógia medzi zvodnosťou a riešením. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Marián Šemrinec, Hlavná 39, 053 42 Krompachy.

● Vtedy ešte len 16-ročná Číňanka Houová (v čínskom znení Hou Jifan) sa stala prvý raz majsterkou sveta v decembri 2010, ale vo vylučovacej súťaži koncom r. 2012 jej titul prebrala Ukrajinka Ušeninová. V tomto roku sa súťaž o majsterku sveta hrala formou zápasu (v čínskom prímorskom veľkomeste Taižou) medzi doterajšou držiteľkou titulu a vyzývateľkou Houovou. A mimoriadne talentovaná reprezentantka Číny dosiahla pred niekoľkými dňami triumfálne víťazstvo v pomere 5,5:1,5, takže vo veku 19 rokov si zopakovala zisk najvyššieho šachového titulu medzi ženami. (kh)


Vzad << >> Vpred