Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.7.2016)


Skladba č. 852Zvonimir Hernitz

Pochvalná zmienka

Problemist Ukrajiny C 1.7.2013

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg5 Dc5 Sc7 Sd1 (4), č. Ke4 Vd4 Pd5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú aj menšie zvodnosti 1.Dc3? a 1.Sf4?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 851 (Diaz): Zvodnosti 1.J:c3? tempo 1...K:c3 2.Vc4 mat, 1...Jc1~!, 1.De4+? Kd1 2.Vf1 mat, 1...Jd3!, riešenie 1.Vf1 tempo 1...Jc1~ 2.De4, Dd1, Df5 mat, 1...Jd3 2.Db3 mat. Trojfázová zámena variantov, ale duály v riešení a vyvrátenie ľubovoľným ťahom jazdca vo zvodnosti nemožno pokladať za prínos. (ff)


Vzad <<  >> Vpred