Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(16.7.2016)


Skladba č. 853Česlav Jakubovskij

Pochvalná zmienka

Problemist Ukrajiny C 1.7.2013

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc7 Dc4 Sh3 Pc2 (4), č. Ke5 Vf5 Pf6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je aj zvodnosť 1.Sg2?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 852 (Hernitz): Zvodnosti 1.Dc3? hrozí 2.Df3 a Sf3 mat, 1...Vd3 2.De5 mat, 1...V:d1!, 1.Sf4? tempo 1...Vd4~ 2.De3 mat, 1...Kd3 2.Dc2 mat, 1...Vd3!, riešenie 1.Sb6! hrozí 2.D:d4 mat, 1...Vd4~ 2.De3 mat, 1...Vd3 2.De7 mat, 1...Ke5 2.De7 mat, 1...Kd3,Ke3 2.D:d4 mat. V rámci troch fáz rozložená zámena dvoch matov spestrená ďalšími variantmi. (ff)


Vzad <<  >> Vpred