Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(23.7.2016)


Skladba č. 854Petro Novickyj

Pochvalná zmienka

Problemist Ukrajiny C 1.7.2013

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd8 Dd1 Ve5 Sa4 Pd4 (5), č. Kd6 Jd7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Na úplné porozumenie obsahu tejto dvojťažky treba preskúmať aj zvodnosť 1.Da1? včítane jej variantov. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 853 (Jakubovskij): Zvodnosť 1.Sg2? hrozí 2.De4 mat, 1...Vf4 2.Dd5 mat, 1...Vf3!, riešenie 1.c3 tempo 1...Vf5~ 2.Dd4 mat, 1...Vf4 2.De6 mat. Zámena matu po obrane 1...Vf4 (ktorá je v riešení predĺženou obranou). (ff)


Vzad <<  >> Vpred