Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.6.2009)


Skladba č. 3731 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom (6–1)V miniatúrnej dvojťažke pozor na zvodnosť

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd2 Ve6 Sb7 Jd3 Je4 Pb4 (6), č. Kc4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3727 (Jankovič): 1.Df6 hrozí 2.Se6+ K:e4 3.Df5+ Kd4 4.Dd5 mat, 1...e2 2.J:d2! hrozí 3.Se6+ Kd6 4.Je4 mat, 3...Kc5 4.Je4 mat, 2...Se5 3.Se4+ Kd4 4.Df2 mat, 1...Vf1 2.Dd8+ Ke5 3.Dd6+ K:f5 4.J:g3 mat (1...Sf4 2.Dc6+, 1...Kc4 2.Dc6+ atď.). Výborná štvorťažka s piatimi modelovými matmi (tri z nich v tichom variante 1...e2) iste získa vyznamenanie na našej dvojročnej skladateľskej súťaži. – Vypísanú odmenu vyhráva Božena Bandžuchová, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

● Ľuboš Kekely (Žilina) dodatočne zistil, že jeho skladba č. 1752 (Pravda, 1. 11. 1985: b. Kd4 Pc2 d6 g4 h3 h6 (6), č. Ke8 Va7 Pg5 g6 h4 (5), biely remizuje) bola neriešiteľná (aj keď v súťaži konkurovala ako korektná): 1.Ke5 Kf7! 2.h7 Va5+ 3.Ke4 Va8 4.Kd5 Vh8 5.c4 V:h7 6.c5 Ke8 7.c6 Vf7 8.Ke6 Vf3 9.c7 Ve3+ 10.Kf6 Kd7 11.K:g6 Ve5 12.Kf6 Vc5 a čierny vyhrá. Autor štúdiu opravuje takto: b. Ke6 Pc2 d6 g3 h3 h6 (6), č. Ke8 Va7 Pg5 g6 h4 (5), biely remizuje: 1.g4 Vh7 2.Kf6 V:h6 3.Kg7 Vh5! 4.c4! Kd7 5.c5 Ke6 (5...Kc6? 6.g:h5 biely vyhrá) 6.Kg8 Kd7 7.Kg7 remíza. (kh)


Vzad << >> Vpred