Tabidze O.
     Východoslovenské noviny 58/07
Tafferner J.
     Práca 488
Takács P.
     Príroda a spoločnosť 81*
Talabér L.
     Ľud 267*
     Pravda 107* 148
Taliani A.
     Práca 651 660 687
     Smer 22 25
Tancau M.
     Hlas ľudu 1123 1280
Tane U.
     Pravda 1510*
     Smena 22*
     Technické noviny 28*
Tanić Ž.
     Hlas ľudu 239 248 303 833 1113 1114 1356 1716 1788 1789
Tanner H.
     Šport 554
Tar G.
     Šport 542
Taraba J.
     Fakty 150
     Hlas ľudu 61 87 126 145 405 479 763 863 1024 1153 1174 1226 1501 1739* 2118*
     Šport 39
     Obzor 54
     Poddukelské noviny 6
     Práca 1430 1431 1837 1988 1989 2030 2042 1435*
     Pravda 324 533 539 799 984 998 1096 1105 1117 1193 1210* 1289 1322 1327* 1362*
  1441 1460 1595 1727 2037 2042 2477 2519 2551 3052 3169 3171 3247 3248 3257*
  3258* 3287 3293 3311 3325 3326 3369 3381 3392* 3406* 3418*
     Podtatranské noviny 12
     Spišské hlasy 82/13
     SME 73 109* 179*
     Smena 332
     Štart 11
     Technické noviny 128 158 191 209 212 218 318 366 375 381 393 402 414 426 432
  435 495
     Večerník 54
     Východoslovenské noviny 1038 1057
Tate J.
     Pravda 3314
Tatranský I.
     Šport 63
     Práca 886 952
     Pravda 120 155
     SME 142 451 457
     Smena 29 71 103
     Československý šport 38
     Technické noviny 179
     Večerník 34
Tauber A. F.
     SME 1021
Tavariani R.
     Práca 1819
Taverner T.
     Fakty 66
     Poddukelské noviny 18 72
     Práca 1054
     Život 43
Ťavlovskij V.
     Smena 90 125
     Československý šport 44
Taxler K.
     Technické noviny 163
Taylor J. P.
     Život 34
Tazberík J.
     Ľud 133
     Šport 43
     Pravda 606 2880 2889* 2895 2945 3018 3046*
     Smena 212a 212b 237 250 264 275 312 353 356 379 389 395 399
     Československý šport 105 120
     Technické noviny 54
     Večerník 37
     Teed
     Elektra 7*
Telalov A.
     Hlas ľudu 94
Telegin R.P.
     Hlas ľudu 578 585
Telkes I.
     Fakty 18 77
Terechov V.
     Hlas ľudu 332 1288 1402 1523 1622 1726
Tereščenko N.
     SME 611
Tesař I.
     Hlas ľudu 1342
Teslja I.
     Hlas ľudu 1805*
Thienemann T.
     Práca 111
Thoma A.
     Hlas ľudu 2368
     Práca 1259
Thomas G.
     Technické noviny 231*
Thompson T.
     SME 761
Thorén A. G.
     Pravda 35
Thorsson A.
     Hlas ľudu 423
Tichankov V.
     Hlas ľudu 802 915
Tichij S.
     Hlas ľudu 483
     Tichý
     Poddukelské noviny 122
Tikkanen T.
     Ľud 170
Timonin V.
     Hlas ľudu 1975
     Ľud 239*
     Poddukelské noviny 86
     Práca 1050 1051 1177
     Pravda 117
Tiškov A.
     SME 726
     Smena 55 55 109
Tjapkin V.
     Hlas ľudu 2056 2155
Tkačenko S.
     Hlas ľudu 841 1249 1304 1623 1695 1787* 1894 1895 2166* 2233 2290 2302
     Práca 1119* 1228 1361 1515*
     SME 1033
Tkešelašvili I.
     SME 607
Todek Š.
     Pravda 821 855 905 1014 1103 1122 1134 1147 1169 1232 1358 1382 1565 1746 1778
  1849 1883 2002 2023 2180 2271 2446 2491 2620 2696
     Technické noviny 271
Togookhuu L.
     Šport 478
     SME 483
Tokar I.
     Hlas ľudu 216 252 283 309 655 660 661 966 1654 1655
     Slovenský denník 16
     SME 1051
Tolstoj S.M.
     Hlas ľudu 350 1098
     Smer 265
Tomanóczy L.
     Smena 143
Tominić I.
     Pravda 2423 3131
Tomipov A.P.
     Hlas ľudu 83
Tomlinson G.
     SME 771
Tonkovič J.
     Hlas ľudu 1137
     Pravda 179 201 217 250 267 287 306 320 327 350 358 376 392 817 844
  1282 1288 1321 1454 1523 1533
     Smena 365
     Smer 425
Törngren P.
     Elektra 8
     Horizont 114
     SME 541
     Technické noviny 136
Török G.
     Pravda 4320
Toth B.
     Pravda 2508 2611 2707 3545 3591 3610 3646 3660 3828 3843 3880 3901 3925 3944 3960
  3994 4006 4015
     SME 420 490 508 705 733 737
Tóth O.
     Pravda 178
Touw H. B.
     Hlas ľudu 481
     Ľud 114
     Šport 119
     Príroda a spoločnosť 10
     Pravda 97
     Technické noviny 275 294 644
Trachtman E.
     SME 892
Trautmann N.
     SME 17
Travasoni M.
     Hlas ľudu 1368
Traxler K.
     Fakty 54
     Hlas ľudu 30* 2603 2604
     Šport 199
     Práca 1486 1487
     Slovenský denník 8
     Slovenský národ 2 9
Trčala S.
     Hlas ľudu 1835
Tretjak V. G.
     Pravda 1946 2077 2093 2261
     Východoslovenské noviny 1207 1269
Tribowski M.
     Pravda 2558
Trinks O.
     Práca 2060 2061
Tritten P.
     Šport 600
Trnavský O.
     Smena 121
     Československý šport 49
Troickij A. A.
     Hlas ľudu 9 34 936 944 1373
     Ľud 14* 288
     Šport 12
     Obzor 148
     Príroda a spoločnosť 72
     Poddukelské noviny 121 136 188
     Práca 1509 1565 1631 1879 2031
     Pravda 1800 1801 1802 2400 2401 3376
     Spišské hlasy 82/11
     SME 78 133
     Technické noviny 6 129 262
     Večerník 13
     Východoslovenské noviny 63/25 64/05 64/13 66/13 67/21 75/35 77/11 710 722 800
     Život 3
Trojanovskij V.
     Hlas ľudu 954 2004
     Poddukelské noviny 48
     Pravda 78
     Smer 183
     Východoslovenské noviny 67/23
Trommler S.
     Hlas ľudu 1648 1744 1745 1806 1807 1889 1997
     Šport 527
     Pravda 2689
     Slovenský denník 53
Tronov M.
     Šport 421
     Východoslovenské noviny 66/09
Trubač M.
     Pravda 453
     Smena 134 228
     Smer 210
     Československý šport 073*
Trzesowski A.
     Ľud 100 196
     Smer 129
     Východoslovenské noviny 66/10
Tschéléli E.J.
     Hlas ľudu 2214
Tunin A.
     Slovenský denník 216*
Tura W.
     Ľud 124
     Šport 205
     Práca 914 1156 1157
     Pravda 80 2918
     SME 146
Turek J.
     Východoslovenské noviny 74/07
Turevskij D.
     SME 762
Tuscano S.
     Obrana ľudu 8
Tutko J.
     Pravda 211
Tuxen H.
     Fakty 168
     Hlas ľudu 535
     Horizont 61 79
     Práca 1911 2071
     Pravda 3460
     Podtatranské noviny 17
     SME 623 1101
     Technické noviny 190
     Východoslovenské noviny 70/27
Tuzar V.
     Šport 323
     Pravda 4082
     SME 691
Tyrkkö T.
     Pravda 89