Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.10.1966)


Problém č. 97 – prvé uverejnenie

Touw Hian Bwee, Indonézia

II.-III. cena ex aequo

BABY 1963

Mat 2. ťahom

a) diagram, b) Vh5 na b5Kontrolná notácia: biely Kc1 Dg6 Vc7 Vh5 (b5) Sa2 Sh2 Jc2 Jc5 Pb3 b4 (10 kameňov), čierny Kd5 Vb8 Ve5 Sg8 Jf5 Jg4 Pa5 d6 e3 (9 kameňov), v obidvoch postaveniach (a, b) biely začne a dá mat druhým ťahom. Ide o posledný problém do riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali 4. júna t. r. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 91 (Zilahi) zo 17. septembra: a) 1.Sc1 tempo 1...e3 2.Df3 mat (zrušenie krytia f3), 1...f3 2.Jf6 mat (otvorenie línie c1-g5), b) 1.Vd4 tempo 1...e3 2.J:e3 mat, 1...f3 2.D:f3 mat (poloväzba, uplatnenie pôsobnosti Vd4-g4), 1...K:f5 2.D:h3 mat. Polorecipročná zámena matov s nejednotnou motiváciou v pozícii a).

Riešenie problému č. 92 (Valuška) z 24. septembra: a) 1.Vc1 hrozí 2.V:c4 mat, 1...S:d3, V:d3 2.Jb3, Je6 mat (blokovanie poľa d3), b) 1.Vd1 hrozí 2.Jb3, Je6 mat, 1...S:d3, V:d3 2.Jf5, Jf3 mat (viazanie figúr). Málo originálny námet, zaujímavo však pôsobí opakovanie variantových matov a (v hrozbe b).

Riešenie problému č. 93 (Kiss) z 1. októbra: a) 1.Dh1 hrozí 2.Dd5 mat, 1...c4, e4, Sc4, Se4 2.J:b5, J:f5, J:f5 J:b5 mat, b) 1.Dd2 hrozí 2.D:d3 mat, 1...c4, e4 2.J:f5, J:b5 mat. Veľmi originálna úloha, v ktorej pomocou premiestnenia čierneho kráľa je uskutočnená recipročná zámena matov. Vyššiemu vyznamenaniu zabránilo symetrické spracovanie.

Ešte k turnaju BABY 1963. Do stanovenej lehoty (31. decembra 1963 došlo usporiadateľovi 37 úloh od 20 autorov z 13 štátov, z nich 2 boli vylúčené pre nesplnenie tematickej podmienky, 2 pre závažné duály a 1 pre predchodcu. Rozhodca turnaja Alexander Pituk sa k celkovej úrovni nevyjadril. Táto okolnosť spolu s neudelením I. ceny však zrejme súvisí s nižšou úrovňou úloh v porovnaní s ostatnými turnajmi BABY.

Námietky proti vyznamenaným skladbám (uverejneným pod číslom 91-97) treba poslať na adresu usporiadateľa turnaja – Jozef Linder, Sliač, ul. Čs. armády 29, do 31. októbra tohto roku.

* "Čierny kráľ stojí v šachu" – to je jediná podmienka pomocných matov v zápase maďarských a slovenských šachových skladateľov. Opravujeme tým zprávu z minulej rubriky, kde sme písali, že pomocný mat musí mať dve riešenia. Možno teda voliť aj formu dvojníkových problémov, alebo variantov, prípadne stačí aj pomocný mat s jediným riešením (taký však prakticky sotva príde do úvahy). V nasledujúcich rubrikách uverejníme príklady na obidve témy zápasu – v oddelení dvojťažiek a pomocných matov.

* Výsledok tematického turnaja Pravda 1966 začneme uverejňovať asi 19. novembra. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred