Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(17. 12. 1967)


Úloha č. 425

Jozef Tonkovič, B. Bystrica, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (2+4)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dc1 (2), č. Kh1, Sg3, Pf5, h3 (4) – mat 2. ťahom. Dnes sa nám predstavuje nový mladý talentovaný autor. Vítame ho v kruhu našich spolupracovníkov. Úloha obsahuje jednu zvodnosť. Je to dnešná prvá úloha do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.


Zo sovietskeho šachu

V šachovej tlači zvyčajne obdivujeme virtuóznu hru veľmajstrov a majstrov, ktorí nás udivujú dômyselnými kombináciami, pohotovosťou a dôvtipom. Málokedy sa pozastavíme pri partiách šachových amatérov – nepredpokladáme nič zvláštneho.

Dnešná pozícia vznikla v bezvýznamnom kolchoznom turnaji v Baškírskej autonómnej republike SSR v r. 1950. Svojím prekvapujúcim priebehom zachovala si miesto v neprebernom množstve šachových kombinácií a zaslúži si, aby ste jej venovali pozornosť. Čierny ťahom 18...Sb7 vytvoril matovú hrozbu, ktorej biely musel čeliť zatvorením diagonály 19.d5. Po 19...J:d5 dopustil sa biely ťahom 20.Sh5?? chyby, ktorá ho stála partiu. Vašou druhou dnešnou úlohou je nájsť pokračovanie čierneho.


Riešenie úlohy č. 416 (Valuška): 1...Sc2, c3 2.Dd4, De2 mat, 1.Ve1–e2! Sc2, c3 2.D:c2, Db5 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Dc1!

Riešenie úlohy č. 417 (Zilahi): 1.Dg3–f4! J~, J:h4 2.Dg5, g4 mat.

Riešenie úlohy č. 418 (Banaszek): 1.Dh4–d8! S~, S:b4, a:b4, K:b4 2.Da5, Dd1, Da8, Dd4 mat, 1.Df2? S:b4, a:b4 2.Dc2, Da7 mat, ale 1...S~ 2.???

– Eriksen – Pedersen: 19.D:g6!

Riešenie úlohy č. 419 (Vladimirov): 1.Sf2–b6! S:b6, V:b6 2.Vb1, Vh1 mat.

Riešenia posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29.


Vzad <<  >> Vpred