Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.8.2000)


Skladba č. 3287 – originál

Jozef Taraba †

Mat 2. ťahomSpomienka

Vynikajúci kežmarský skladateľ Jozef Taraba (26.11.1947-27.1.2000) zanechal za sebou rad hodnotných skladieb, ktoré teraz, zásluhou jeho priateľa Zoltána Labaia, budú postupne uverejnené. Dnešná dvojťažka obsahuje zvodnosti 1.Vd4? (s hrozbou 2.Je4 mat) a 1.e:d3? (2.Sd4 mat), na ktoré zaujímavým spôsobom nadviaže skutočný obsah. Riešenie pošlite do 18. septembra t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Ka3 Dh5 Vg4 Vh8 Sd1 Se3 Jf2 Pb4 e2 f5 (10), č. Kc3 Vh6 Sg8 Pa4 b5 d2 d3 e6 f6 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Knihy za riešenia skladieb č. 3277 a 3278 vyhrávajú: Michal Garaj, Štepankovická 758/29, 059 38 Štrba, Štefan Papán, SNP 1198/32-18, 026 01 Dolný Kubín a Milan Svrček, Komorova 5, 038 61 Vrútky.

Riešenie skladby č. 3281 (Sovík): 1.Vb1 hrozí 2.S:c3+ Vd4 3.S:d4+ D:d4 mat, 1...V:b4 2.Df6+ S:f6 3.Ve7+ S:e7 mat, 1...S:b5 2.Jg6+ Ke6+ 3.Sd5+ V:d5 mat, 1...J:b6 2.Ve1+ D:e1 3.De3+ D:e3 mat (1...D:b1 2.De3+ atď.). Tri krásne varianty s využitím napadnutia poľa c4, antiduálovo odlíšené uvoľnením polí bielemu kráľovi.

Riešenie skladby č. 3282 (Špik): 1.f6 hrozí 2.De7 mat, 1...0-0-0 2.D:c6+ b:c6 3.Sa6 mat, 1...Kd8 2.Sf5! Kc8 3.D:d7 mat, 1...Sb4 2.Jg7+ Kd8 3.Dc7 mat. Druhá autorova skladba je iste lepšia ako prvá: tešíme sa na tretiu!

Riešenie skladby č. 3283 (Belaj): 1.d4 e5 2.d5 e4 3.f3 c6 4.d:c6 e:f3 5.c:b7 f:g2 6.b:a8V g:h1V 7.e4 d5 8.e5 d4 9.c3 f6 10.e:f6 d:c3 11.f:g7 c:b2 12.g:h8V b:a1V. Rozličných poradí ťahov je veľké množstvo, tu však išlo iba o malý veselý nápad.


Kongres v Pule

Už zajtra (2.9.2000) sa začína v chorvátskej Pule (opäť po troch rokoch) svetový kongres kompozičného šachu. V rámci neho sa uskutoční riadne zasadanie svetovej organizácie kompozičného šachu PCCC, majstrovstvá sveta v riešení jednotlivcov aj družstiev, celý rad skladateľských súťaží a iných akcií. Pravdepodobne sa bude predávať nový Album FIDE 1992-1994, očakáva sa, medzi iným, vypísanie majstrovstiev sveta skladateľov. Slovenskú delegáciu tvorí prezident PCCC B. Formánek, družstvo riešiteľov L. Salai jr., E. Klemanič, P. Gvozdják a M. Kolčák, ale aj ďalších asi päť skladateľov a riešiteľov. O výsledkoch kongresu budeme referovať v rubrikách od č. 39.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 22. septembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


* * *

Pokorná ôsma

Medzinárodná šachová federácia FIDE vydala tentoraz veľmi rýchlo rebríčky šachistov, platné od júla. Medzi mužmi nedošlo na čele k veľkým zmenám, nové poradie je 1. Kasparov 2849, 2. Kramnik 2770, 3. Anand, 4. Morozevič, 5. Adams, 6. Shirov, 7. Lékó 8. Ivančuk atď. Zato náš Ftáčnik sa opäť prebojoval do prvej stovky a je na 77. mieste s 2608 bodmi. Medzi ženami sa dostali na 2. a 4. miesto Číňanky: 1. J.Polgárová, 2. Xieová, 3. Čiburdanidzeová, 4. Zhuová atď. Z prvej päťdesiatky vypadla Hagarová, ale veľký skok vpred urobila 18-ročná Regina Pokorná, ktorá je so svojimi 2361 bodmi už na 8. mieste medzi juniorkami!


Vzad <<  >> Vpred