Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.4.2012)


Skladba č. 3880 – originál

Branislav Toth, Žilina

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešenia (3–4)Majstrom Európy je Rus Jakovenko

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb3 Ve2 Jc4 (3), č. Kf6 Se7 Pe3 f7 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Ke6 Vc2 2.Kd7 Jb6+ 3.Kd8 Vc8 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3876 (Djablik): 1.Kb6 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Ke5 2.Dc5+ Kf6 3.Je4 mat, 2...Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:f5 2.Dc6+ Ke5 3.Jd3 mat, 1...Vc4 2.Dd1+ Vd4 3.D:d4 mat. Hlavnými zložkami obsahu sú dva modelové maty s väzbou veže. – Vypísanú odmenu vyhráva Bohumil Moravčík, Družstevná 7, 962 32 Sliač.

● Majstrovstvá Európy jednotlivcov (mužov, ale s dovolenou účasťou žien) sa uskutočnili v bulharskom Plovdive. Spomedzi 348 účastníkov z 39 štátov v 11-kolovom otvorenom turnaji zvíťazil 29-ročný Rus Jakovenko, keď ako jediný dosiahol 8,5 bodu. O pol bodu menej malo 13 veľmajstrov v poradí (podľa sekundárneho hodnotenia) Fressinet (Fran.), Malachov, Andrejkin, Inarkiev, Matlakov (všetci Rus.), Bologan (Mold.), Vallejo (Špan.) atď. Treba však dodať, že mnohí šachisti z horných desiatok rebríčka FIDE chýbali. Zo Slovákov sa najlepšie umiestnil Jurčík – stodesiaty so 6 bodmi. (kh)


Vzad << >> Vpred