Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.12.1979)


Problém č. 1116

Ľudovít Lehen

IV. cena

Szachy 1978

Mat 2. ťahom


Problém č. 1117

Jozef Taraba

1. čestné uznanie

Szachy 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1116: b. Kc1 Db5 Ve1 Vh6 Sh1 Ja1 Je7 Pb2 f5 (9), č. Kd4 Vc8 Vg4 Sf7 Sh8 Je8 Pc2 (7). 1117: b. Kg3 Dd1 Ve8 Vg5 Sa7 Sg8 Jd4 Jh3 Pb3 e2 f3 f4 (12), č. Kd5 Vc5 Vf7 Sb1 Jd3 Jd8 Pc6 d6 e5 (9). V oboch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom. Na ročnom turnaji poľských Szachov konkurovalo 90 dvojťažiek od 60 autorov zo 16 štátov, úspechy našich dvoch skladateľov (a do tretice pochvalná zmienka L. Salaiho) sú preto skutočne pozoruhodné. V č. 1116 si treba všimnúť zvodnosti na d5 a c6, v č. 1117 dve zdanlivé hry a zvodnosť 1.Je6?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1107 (Kiss) z 26. októbra: Zvodnosť 1.Ve6? hrozí 2.V:e5 mat (vyvrátenie 1...Jc4!), riešenie 1.Kc8 hrozí 2.D:d5 mat, varianty 1...Jc5, D:f5, Dh8, V:d3, g:f2 2.J:c5, S:f5, f6, c:d3, J:f2 mat v oboch fázach, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi. Škoda len motivačnej nejednotnosti po 1.Ve6 V:d3 a 1.Kc8 g:f2.

Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Dušan Bejzík, Nádražná 873, 958 01 Partizánske, Ľ. Öhlschläger, Laborecká 14, 040 00 Košice a Andrej Radič, Ružová 2, 054 01 Levoča.

* Sovietsky mesačník Šachmaty v SSSR priniesol vo svojom výbere zahraničných mnohoťažiek z rokov 1976-1977 aj päťťažku Z. Labaiho (I. cena, Šachové umenie 1977).


Vzad <<  >> Vpred