Vzad << >> Vpred

ŠACH

(9.10.2014)


Skladba č. 4015 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 3. ťahom, circešach (5–1)Circešach je zaujímavá "odroda" šachu

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Dg7 Pe5 g4 h4 (5), č. Kg3 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, ale podľa pravidiel circešachu: každý braný kameň sa postaví na svoje základné pole, pritom pešiak na tom istom stĺpci kde bol braný, jazdec, strelec a veža na pole tej istej farby ako pole brania; ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice; brať sa nesmie, keby príslušné premiestnenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi. (Napríklad po ťahu čierneho 1...K:h4 (b. Ph4 sa premiestni na h2) by išlo 2.Dg6 Kh3 3.Dh5 mat.) Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4011 (Ložek): I. 1.Je6 J:e5 2.Jc4 Jc6 3.Dd6 Sf3 mat, II. 1.Jc6 J:c5 2.Je4 Jb7 3.Sd4 Sb3 mat. Dva podobné, ale nie echové modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Marián Šemrinec, Hlavná 39, 053 42 Krompachy.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže dvojťažiek Pravda 2010-2011: I. cena L. Salai jr. (Martin) a E. Klemanič (Pezinok) 3802, II. c. Z. Labai (Veľký Kýr) 3849, čestné uznanie J. Valuška (Zvolen), M. Križovenský (Kendice) a Š. Blunár (USA) 3833, pochvalná zmienka S. Vokál (Košice) 3844; zvláštne vyznamenania: I. c. Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom) 3786, II. c. M. Svítek (Česko) 3847, 1. č. u. E. Klemanič (Pezinok) 3822, 2. č. u. M. Nemček (Vrútky) 3796, p. z. J. Havran (Šaľa) 3766; č. u. pre začiatočníka P. Šoltýs (Žilina) 3784. Rozhodcom bol Š. Sovík (Nitra). (kh)


Vzad << >> Vpred