Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.9.2014)


Skladba č. 4011 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3–8)Šachoví skladatelia v Marianke

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg6 Sd1 Jd3 (3), č. Kd5 Dh2 Va6 Sa7 Jd6 Jd8 Pc5 e5 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Je6 J:e5 2.Jc4 Jc6 3.Dd6 Sf3 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4007 (Lačný): Zvodnosť 1.c7? hrozí 2.Vd4 mat, 1...S:f5 2.Vd3 mat, 1...D:f3 2.Jd6 mat (1...K:f3 2.Vd3 mat, 1...S:d5 2.S:d5 mat), 1...Sf7!, riešenie 1.Vd3 hrozí 2.Jd6 mat, 1...S:f5 2.c7 mat, 1...D:f3 2.Vd4 mat (1...D bráni 2.De3 mat). Recipročná zámena prvých ťahov a matov po 1...Sf5, ako aj hrozieb a matov po 1...D:f3. Výborná dvojťažka s použitím "odvážneho" brania voľného poľa f3 úvodníkom. – Vypísanú odmenu vyhráva Margita Povinská, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa.

● Šiesty ročník medzinárodného festivalu kompozičného šachu v Marianke (na rozmedzí augusta a septembra) prilákal 35 účastníkov z 5 štátov. Na programe boli predovšetkým odborné prednášky a súťaže. V piatich skladateľských súťažiach zvíťazili: "Pohár festivalu" Lačný, pomocné maty a exoskladby trojica Klemanič + Dragoun + Salai, dvojťažky ex aequo tá istá trojica a Lačný, samomaty dvojica Ďačuk + Kopyl. Podrobné správy z festivalu budú uverejnené neskôr na stránke www.soks.sk.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 12. septembra) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred