Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.10.2014)


Skladba č. 4016 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom (10–8)Budú sa meniť pravidlá šachu?

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Dh2 Vf5 Vh4 Sa1 Sc2 Jc4 Jd4 Pc6 d3 (10), č. Kb4 Dh6 Sa8 Pa4 a6 b6 g7 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patrí zdanlivá hra 1...D:c6 2.Dd2 mat a zvodnosť 1.Je6? s hrozbou 2.Dd6 mat. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4012 (Svítek): Zvodnosti 1.f6? hrozí 2.Vg5 mat, 1...K:f5!, 1.Sg6? hrozí 2.c4 mat, 1...Kd5!, riešenie 1.Je6 hrozí 2.Vb5 mat, 1...K:f5 2.Vg5 mat, 1...Kd5 2.c4 mat, za zmienku však stoja aj pokusy 1.Vg5? pat, 1.c4+? K:f5!, 1.Vb5? K:f5!, 1.Jd3+? e:d3 2.Vb5 mat, 1...K:f5!. Rôzne variácie na zámenu funkcie ťahov včítane hrozbových paradoxov. – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Hrabčák, Priemyselná štvrť 16, 083 01 Sabinov.

● Z času na čas sa objavujú návrhy na zásadné zmeny v pravidlách šachu. Nedávno prišiel anglický GM Nigel Short s myšlienkou, aby sa aj spatovanie súpera pokladalo za výhru (ako to bolo v starom indickom šatrandži). A slovenská jednotka GM Ján Markoš navrhuje, aby biely v partii zahral kompletný prvý ťah, teda aj za čierneho, pričom bude na čiernom, aby si v nasledujúcom ťahu vybral, ktorými farbami chce hrať. – Bude zaujímavé, s akou odozvou sa návrhy stretnú, ale "obávame sa", že šachisti sú konzervatívnejší ako hokejisti, veď šach sa hrá podľa súčasných pravidiel už viac ako pol tisícročia... (kh)


Vzad << >> Vpred