Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.7.2011)


Skladba č. 3843 – originál

Branislav Toth, Žilina

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešenia (3–14)Majstrom Slovenska sa stal Tomáš Petrík

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Vd3 Jf3 (3), č. Kc5 Db2 Vg3 Vh1 Sb5 Sg1 Pb3 b6 c6 c7 e6 e7 f4 h2 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Sa4 Vd1 2.De5 Jd2 3.Kd6 Je4 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3839 (Slávik): a) 1.Kd4 Sh4 2.d5 Sf2 mat, b) 1.e5 e4+ 2.Ke6 f5 mat. Dva modelové maty, pričom autor upozorňuje na pomerne utajenú analógiu v poradí ťahov: K-S-P-S, resp. P-P-K-P. – Vypísanú odmenu vyhráva Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

● Už pomaly tradične sa v Banskej Štiavnici uskutočnil ďalší ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska v praktickom šachu. Na 9-kolovom veľmi dobre obsadenom opene sa zúčastnilo 98 hráčov zo šiestich štátov a víťazom sa stal Rus Gleizerov so 7 bodmi, ale lepším sekundárnym hodnotením pred Slovákmi Petríkom a Markošom. Veľmajster Petrík takto získal titul tohtoročného majstra Slovenska. Na ďalších miestach skončili: Boros (Maď.), Michalík (SR), Černoušek (ČR) a Timoščenko po 6,5, Ftáčnik (obaja SR), Gonda, Medvegy (obaja Maď.) po 6 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred