Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.5.1980)


Problém č. 1147 – originál

Štefan Todek, Lisková

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kc6 Vb3 Pa4 c5 e5 f5 (6 kameňov), čierny Kc8 Je4 Pf3 f6 g3 h3 (6 kameňov), biely začne a vynúti výhru. Ako presadí biely postup svojho pešiaka e5, keď to nejde ihneď (1.e6? Kd8!)? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1140 (Storoženko) zo 4. apríla: 1. zvodnosť 1.Se6? hrozí 2.Vc4+ V:c4 3.Jb3 mat, vyvrátenie 1...Jd5!, 2. zvodnosť 1.Sf5? hrozí 2.Vd3+ J:d3 3.Jc2 mat, 1...Je4!, riešenie 1.Sa6 hrozí 2.Se5+ K:c5 3.Dd6 mat, 1...Jd5 2.Vc4+ V:c4 3.Jb3 mat, 1...Je4 2.Vd3+ J:d3 3.Jc2 mat. Dombrovskisova téma v trojťažke – schéma je vyslovene dvojťažková, namiesto matov však nasledujú obete veží.

Riešenie problému č. 1141 (Rudenko) zo 4. apríla: 1. zvodnosť 1.d7? hrozí 2.Jd6 mat, vyvrátenie 1...V:d5!, 2. zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.De6 mat, 1...S:d5!, riešenie 1.Sc6 hrozí 2.Vf4+ Ke5 3.Jg6 mat, 1...V:d5 2.d7 b3 3.S:d5 mat, 1...S:d5 2.Dd7 Jd4 3.S:d5 mat. Téma úvodníkového paradoxu má síce po zvodníkoch krátke hrozby, predsa však pôsobí viacej trojťažkovo, najmä vzhľadom na zámeny hier 1.d7 b3 2.Dc7, b8 a 1.Dd7 Jd4 2.e:d4. Náročná pionierska trojťažka.


Pravda 1979-1980

V našej dvojročnej skladateľskej súťaži, ktorú sme vypísali 6. apríla 1979, rozširujeme možnosti publikovania originálnych problémov o jeden pre každého autora (bez ohľadu na druh problémov). Prednosť budú mať, ako doteraz, skladby začínajúcich autorov.


Poradie čs. šachistov

Podľa nedávno vydanej listiny osobných koeficientov platnej k 1. januáru 1980 je toto poradie najlepších československých praktických šachistov: Hort 2595, Smejkal 2555, Filip 2490, Plachetka a Jansa po 2480, Ftáčnik 2470, Lechtýnský 2450, Hausner a Prandstetter po 2445 atď.


Krúžok kompozičného šachu

Šachoví skladatelia, riešitelia a iní záujemci o kompozičný šach z Bratislavy a okolia sa môžu voľne a bezplatne zúčastniť na pravidelných stretnutiach každý tretí štvrtok. Dozvedia sa o najnovších udalostiach v kompozičnom šachu, uvidia pekné problémy z rozličných turnajov, môžu priniesť svoje pokusy o skladbu a dostanú radu, ako ich zlepšiť... Najbližšie stretnutie sa uskutoční 8. mája o 18. hod. na zvyčajnom mieste v klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred